Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 1000 Καλύτερα Πανεπιστήμια του Κόσμου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 1000 Καλύτερα Πανεπιστήμια του Κόσμου

Στα 801-1,000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως κατετάγη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στην κατάταξη του Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατάταξη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο. Η έκδοση του 2021 περιλαμβάνει περισσότερα από 1,500 πανεπιστήμια με αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα, από σύνολο 25,000 που λειτουργούν παγκοσμίως, τα οποία πληρούν τα απαιτητικά κριτήρια της κατάταξης και έλαβαν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται μαζί με μόλις 8 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας στον πίνακα των 1,000 καλύτερων πανεπιστημίων του Times Higher Education World University Rankings για το 2021. Τα 8 ελληνικά πανεπιστήμια στην κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η κατάταξη του Πανεπιστημίου ανάμεσα στα 1,000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, δηλαδή ουσιαστικά ανάμεσα στα καλύτερα 4% παγκοσμίως, αποτελεί επικύρωση της υψηλής ποιότητας του και της εκπαίδευσης που προσφέρει.

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο διακρίθηκε είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 76η θέση παγκοσμίως.

Αυτή η τελευταία διάκριση από το Times Higher Education World University Rankings συμπληρώνει με τον πιο δυναμικό τρόπο τις πρόσφατες επιτυχίες του Πανεπιστημίου σε κύριες κατατάξεις και αξιολογήσεις πανεπιστημίων.

Στα Κορυφαία Πανεπιστήμια της Περιοχής EECA από το QS World University Rankings

Ο παγκόσμιος οργανισμός QS World University Rankings κατάταξε τα τελευταία δύο χρόνια το Πανεπιστήμιο στις θέσεις 106 και 91, στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA Region).

Οι κατατάξεις αυτές τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής, η οποία αποτελείται από 24 χώρες (μεταξύ τους η Ρωσία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Τουρκία, η Ουκρανία) και στην οποία λειτουργούν περίπου 1,800 πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο σημείωσε εξαιρετικά αποτελέσματα σε δείκτες σχετικούς με τη διεθνοποίηση και την έρευνα.

5 QS Stars Για Ιδρυματική Αριστεία από το QS Intelligence Unit

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βαθμολογήθηκε με 5 QS Stars για Ιδρυματική Αριστεία από τον διεθνή έγκυρο οργανισμό αξιολόγησης πανεπιστημίων QS Intelligence Unit, αναγνωρίζοντας έτσι την υποδειγματική απόδοσή του και καθιστώντας το ως το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που επιτυγχάνει την εξαίρετη αυτή βαθμολογία. Με αυτή του την αναγνώριση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έγινε μέλος της επίλεκτης ομάδας πανεπιστημίων που εξασφάλισαν την εξαίρετη συνολική βαθμολογία 5 Αστέρων (QS Stars), μαζί με μόνο άλλα 50 πανεπιστήμια ανά το παγκόσμιο.

Πέρα από την υποδειγματική συνολική απόδοσή του το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε την ύψιστη βαθμολογία (5 Αστέρων) στους σημαντικότατους τομείς της διδασκαλίας, της εργοδότησης των αποφοίτων, της διεθνοποίησης, της διαδικτυακής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της συμπερίληψης, και της υλικοτεχνικής υποδομής.

Διάκριση στην Κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση από το Times Higher Education University Impact Rankings

Το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται επίσης από το Times Higher Education University Impact Rankings 2020 στη θέση 42 παγκοσμίως στην κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης και ανάμεσα στα 301-400 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως με σημαντική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά.

Ένας διευρυμένος αριθμός πανεπιστημίων συμμετείχαν στη φετινή έκδοση με ισχυρή εκπροσώπηση από τις ΗΠΑ, το ΗΒ, την Ιαπωνία και τη Ρωσία.

Η έκδοση Impact Rankings είναι βασισμένη σε μετρήσεις και των δεκαεπτά (17) Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε αριθμό φοιτητών στην Κύπρο, μετρώντας περισσότερους από 12,000 φοιτητές από 70 χώρες και προσφέροντας περισσότερα από 100 συμβατικά (διά ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Αποτελεί δε την πρώτη επιλογή των εξ Ελλάδος φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό.

Σημειώνεται πως το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του τυγχάνουν αξιολόγησης/αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.