8ος χρόνος, ημέρα 2476η
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Το ΙΟΒΕ αποχαιρετά με θλίψη και ευγνωμοσύνη τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο

Το ΙΟΒΕ αποχαιρετά με θλίψη και ευγνωμοσύνη τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο

Με οδύνη το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αποχαιρετά τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο που υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί 20 συναπτά έτη (2001-2022), Πρόεδρος (2011-2014), ενεργός υποστηρικτής και κεντρικός πυλώνας του Ιδρύματος.

Η προσφορά του Οδυσσέα Κυριακόπουλου στο ΙΟΒΕ υπήρξε μακροχρόνια και πολύπλευρη, αποτελώντας κρίσιμο παράγοντα της ανάπτυξής του. Συνεισέφερε γενναιόδωρα, μέσα από την ηγεσία του, τον χρόνο και τις ιδέες του. Η προσέγγισή του, συνδυάζοντας την ψύχραιμη ανάγνωση της πραγματικότητας και τη διάθεση υποστήριξης αλλαγών, στάθηκε κομβική στην εξέλιξη του Ιδρύματος.

Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος υπήρξε βαθύς γνώστης τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και των παγκόσμιων οικονομικών τάσεων και προκλήσεων. Νοιαζόταν βαθιά για τη δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας, προς όφελος της κοινωνίας συνολικά και ιδίως των νέων ανθρώπων. Μέσω της επιχειρηματικής, κοινωνικής και ευρύτερης δράσης του, της προσφοράς του στα κοινά, καθώς και της προσωπικής του συνδρομής στην ανάπτυξη φορέων και οργανισμών, ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στη χώρα.

Η απώλεια για όσους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο είναι μεγάλη. Μαζί με τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του, το Διοικητικό Συμβούλιο, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, οι συνεργάτες και οι φίλοι του ΙΟΒΕ εκφράζουν θλίψη για τη μεγάλη απώλεια του και βαθιά ευγνωμοσύνη για τη συνολική προσφορά του. Το ΙΟΒΕ, στα βήματά του μελλοντικά, θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις κατευθύνσεις και την παρακαταθήκη που άφησε.