Τι θα σημάνει το Brexit για το City του Λονδίνου - Τι αλλάζει και πότε

Τι θα σημάνει το Brexit για το City του Λονδίνου - Τι αλλάζει και πότε

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πλήρους πρόσβασης στις 27 οικονομίες της ΕΕ με βάση τις μεταβατικές συμφωνίες οι οποίες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τον μεγαλύτερο πελάτη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Βρετανίας που μεταφράζονται σε έσοδα περί τα $40 δισ. (30 δισ. στερλίνες) ετησίως. Η σχέση αυτή συνέβαλε στην εδραίωση του Λονδίνου ως ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου και σημαντικό παραγωγό φορολογικών εσόδων για τα κρατικά ταμεία της Βρετανίας.

Η συμφωνία του Brexit αλλάζει τα πράγματα και τη δυνατότητα του City του Λονδίνου να προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες της ΕΕ.

Τι θα σημάνει η συμφωνία Brexit για το City του Λονδίνου

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν αποτέλεσαν μέρος των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ και θα συζητηθούν ξεχωριστά από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου μπορεί να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιό διατεθειμένη να επιστρέψει στη Βρετανία περισσότερη πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές των 27 χωρών σε τομείς όπως το trading παραγώγων, έστω για ένα προσωρινό διάστημα.

Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο

Από την αρχή της νέας χρονιάς η ανοιχτή πρόσβαση των βρετανικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ τελειώνει και θα αντικατασταθεί με ένα νέο πλαίσιο, το λεγόμενο πλαίσιο της «ισοδυναμίας» η αντιστοιχίας.

Τι είναι η ισοδυναμία

Πρόκειται για σύστημα της ΕΕ που θα επιτρέπει πρόσβαση σε ξένες τράπεζες, ασφαλιστικές και άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εφόσον το κανονιστικό πλαίσιο της χώρας τους θεωρηθεί από τις Βρυξέλλες ισοδύναμο η το ίδιο ισχυρό όπως οι κανονισμοί στο μπλοκ των 27 χωρών της ΕΕ.

Αυτό θα σημάνει ένα τμηματικό σύστημα πρόσβασης που όμως αποκλείει δραστηριότητες όπως τη λιανική τραπεζική. Οι βρετανικές τράπεζες έχουν ήδη ενημερώσει τους πελάτες τους στην ΕΕ ότι οι λογαριασμοί τους θα κλείσουν. Το νέο σκηνικό θα απέχει πολύ από το συνεχές διαβατήριο, την πλήρη πρόσβαση για την οποία οι βρετανικές τράπεζες πίεζαν μετά το δημοψήφισμα της χώρας το 2016 για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συμπέρασμα είναι ότι η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές των 27 με το νέο σύστημα της ισοδυναμίας θα μπορεί να ανασταλεί μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, πράγμα που την καθιστά απρόβλεπτη.

Έχει παραχωρηθεί η ισοδυναμία;

Οι Βρυξέλλες έχουν παραχωρήσει ισοδυναμία μέχρι στιγμής μόνο σε δύο δραστηριότητες – στην εκκαθάριση παραγώγων από βρετανικές εταιρείες από τον Ιανουάριο και για διάστημα 18 μηνών, όπως και στον διακανονισμό συναλλαγών σε αξιόγραφα της Ιρλανδίας για έξι μήνες.

Αντιμέτωπες με πολύ περιορισμένη η και χωρίς άμεση πρόσβαση, οι βρετανικές εταιρείες του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν ήδη μεταφέρει περίπου 7.500 θέσεις εργασίας και άνω του ενός τρις περιουσιακών στοιχείων σε νέα κέντρα στην ΕΕ για να αποφύγουν μεγάλη αναστάτωση στους Ευρωπαίους πελάτες τους.

Το trading σε μετοχές, ομόλογα και παράγωγα θα διαχωριστεί σε λιγότερο αποτελεσματικά βρετανικά και ευρωπαϊκά «pool»  αν δεν παραχωρηθεί ισοδυναμία τον Ιανουάριο. Η Βρετανία και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων στο Λονδίνο μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν μετοχές στα χαρτοφυλάκια των fund της ΕΕ.

Οι περισσότερες εταιρείες εκτιμούν ότι οι συναλλαγές μετοχών σε ευρώ θα αποχωρήσουν από το Λονδίνο στις 4 Ιανουαρίου. Ωστόσο, συνεχίζεται το πιεστικό lobbying για να επιτραπεί η συνέχιση του trading παραγώγων σε ευρώ στο Λονδίνο για μεγαλύτερο διάστημα και για να παραχωρηθεί η ισοδυναμία στον τομέα αυτόν.

Θα πρέπει να αποχωρήσουν οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΕΕ από το Λονδίνο;

Για να βοηθήσει το Λονδίνο να παραμείνει παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο, η Βρετανία επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να παραμείνουν για περίοδο τριών ετών. Μονομερώς, η Βρετανία επιτρέπει σε εταιρείες της ΕΕ να προσφέρουν επιλεγμένες υπηρεσίες όπως την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας σε Βρετανούς πελάτες. Επιτρέπει επίσης σε Βρετανούς επενδυτές να χρησιμοποιούν πλατφόρμες συναλλαγών σε μετοχές στην ΕΕ.

Με τι έχει να κάνει η όλη συζήτηση για απόκλιση;

Οι Βρυξέλλες δεν έχουν αποφασίσει ευρεία ισοδυναμία ακόμη διότι επιδιώκουν διαβεβαιώσεις ότι οι κανονισμοί στη Βρετανία θα παραμείνουν παρόμοιοι με αυτούς της Ένωσης των 27, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να κερδίσει η Βρετανία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της ΕΕ αλλά και για να μειωθεί η εξάρτηση στο City του Λονδίνου.

Από την πλευρά της η Βρετανία έχει πει ότι δεν προτίθεται να εφαρμόσει μερικούς από τους κανόνες της ΕΕ, ότι μπορεί να τροποποιήσει άλλους, όπως αυτούς που διέπουν την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών, και ότι θα επεξεργαστεί το δικό της κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά στο αναμενόμενο σετ κανόνων για τις επενδυτικές εταιρείες που ετοιμάζει η ΕΕ.

Θέλει επίσης πιο φιλικό κανονιστικό πλαίσιο για την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο για να προσελκύσει επιχειρήσεις τεχνολογίας από όλο τον κόσμο. Επιμένει ότι δεν θα χαλαρώσει τα στάνταρντ και ότι θα τηρήσει τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θα φέρει το Brexitτ τo τέλος στη βασιλεία του Λονδίνου ως το τοπ χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης;

Μέχρι σήμερα το Λονδίνο απολαμβάνει μεγάλη υπεροχή σε σύγκριση με άλλα κέντρα όπως η Φρανκφούρτη, το Μιλάνο και το Παρίσι όσον αφορά στο trading μετοχών, νομισμάτων και παραγώγων αλλά και σαν βάση για υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες υποστηρίζουν ότι η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Λονδίνου σε έκταση που θα υπερβαίνει το τι είναι απαραίτητο υπό το καθεστώς της συμφωνίας του Brexit θα προκαλέσει αδικαιολόγητο και κοστοβόρο κατακερματισμό. Όμως, μακροπρόθεσμα, αν η ΕΕ ακολουθήσει σκληρή στάση στο θέμα της ισοδυναμίας και τα χρηματοοικονομικά της κέντρα καταφέρουν να αποκτήσουν κρίσιμη μάζα στις συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων, η ελκυστικότητα του Λονδίνου ως παγκόσμιου χρηματοοικονομικού κέντρου αναπόφευκτα θα επηρεαστεί δυσμενώς.