Βουλή: Τη Δευτέρα το μεσημέρι στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Τη Δευτέρα το μεσημέρι στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Τη Δευτέρα το μεσημέρι τελικά και όχι σήμερα, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, δημοσιεύονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Το πλήθος των προς δημοσίευση δηλώσεων είναι συνολικά 1.072 και ο έλεγχός τους είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δηλώσεις αυτές θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον 3 ετών από τη λήξη αυτής. Η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.