7ος χρόνος, ημέρα 2147η
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

The Tire Collective: Ενάντια στη ρύπανση που προκαλούν τα λάστιχα των αυτοκινήτων

The Tire Collective: Ενάντια στη ρύπανση που προκαλούν τα λάστιχα των αυτοκινήτων

Δεν είναι μόνον οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που ευθύνονται για τα σωματίδια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, αλλά και τα ελαστικά που προκαλούν όχι μόνο το 50% της σωματιδιακής ρύπανσης που οφείλεται στα αυτοκίνητα κάθε είδους, αλλά αποτελούν και την δεύτερη σε μέγεθος πηγή μικροπλαστικών που καταλήγουν στους ωκεανούς. Αυτή τη ρύπανση φιλοδοξεί να αντιμπετωπίσει η εφεύρεση της ερευνητικής ομάδας “The Tire Collective”.

Συνήθως, στο άκουσμα της ρύπανσης που προκαλούν τα αυτοκίνητα, το μυαλό μας πηγαίνει στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το αβλαβές κατά την εισπνοή του από τον άνθρωπο - αλλά υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - αέριο και στους παραδοσιακούς ρύπους, δηλαδή τους άκαυτους υδρογονάνθρακες (HC), τα οξείδια του αζώτου (NOx), το δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα (CO), αλλά και τα μικροσωματίδια που βγαίνουν από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων.

Ωστόσο, στην κατηγορία των σωματιδίων περιλαμβάνεται και μια άλλη υπό-κατηγορία ρύπων, που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία των κινητήρων, αλλά με τη σκόνη που εκλύεται από τα ελαστικά κατά την κύλιση των τροχών, δηλαδή κατά κίνηση του αυτοκινήτου. Αυτή η σκόνη είναι επίσης ρύπανση, ενώ τα σωματίδια που εκλύονται και αιωρούνται στον αέρα περιλαμβάνονται στα δελτία των μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Και ενώ περιλαμβάνονται σε αυτές τις μετρήσεις, δεν υπάρχουν προδιαγραφές που να καθορίζουν κάποιο περιοριστικό πλαίσιο και τη σχετική λήψη μέτρων.

Lezanta: Καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνονται ολοένα και περισσότερα, οι ρύποι από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνης και diesel) θα περιορίζονται. Δεν θα συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα σωματίδια που εκλύονται από τα ελαστικά.

Καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνονται ολοένα και περισσότερα, οι ρύποι από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνης και diesel) θα περιορίζονται. Δεν θα συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα σωματίδια που εκλύονται από τα ελαστικά.

Το πρόβλημα των σωματιδίων

Ερευνητές, όμως, στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησαν μια συσκευή που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ποσότητα σκόνης ελαστικών που απελευθερώνεται στο περιβάλλον από τα ελαστικά. Πρόκειται για καινοτομία βραβευμένη με το βραβείο James Dyson, η οποία δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από το Imperial College London και το Royal College of Art. Οι άνθρωποι της ομάδας αυτής εμπνεύστηκαν από το κίνημα για τη μείωση της ρύπανσης των μικροπλαστικών, τα οποία δεν διοχετεύονται μόνο στον αέρα αλλά και στο νερό και περνούν τελικά στην τροφική αλυσίδα - αντιπροσωπεύουν δε έως και το 50 % των εκπομπών PM2,5* (πολύ μικρά σωματίδια) και PM10* (σωματίδια ή αιθάλη).