«Θάλασσα» ο θεσσαλικός κάμπος μετά τον «Ιανό» - Η δορυφορική εικόνα

«Θάλασσα» ο θεσσαλικός κάμπος μετά τον «Ιανό» - Η δορυφορική εικόνα

Πάνω από 210.000 στρέμματα πλημμύρισαν τον Θεσσαλικό Κάμπο την Κυριακή, όπως κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, περίπου δύο ημέρες μετά τα ακραία καιρικά φαινόμεναι, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Η υπηρεσία FloodHub του Κέντρου Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών χαρτογραφεί τις πλημμυρισμένες εκτάσεις με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 συλλέχθηκε από το Hellenic Mirror Site, το οποίο συντηρεί και διαθέτει εικόνες υψηλής χωρικής ανάλυσης των Ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinels, η πρώτη διαθέσιμη οπτική δορυφορική εικόνα Sentinel-2A (χωρικής ανάλυσης 10 m) μετά το πλημμυρικό συμβάν, και παρέχει τώρα την χαρτογράφηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση που απεικονίζεται στον χάρτη  εκτιμήθηκε στα 155.800 στρέμματα (15.580 εκτάρια) και κατακλύζει τόσο καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές. Αναλυτικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των πλημμυρισμένων εκτάσεων ήταν αγροτικές εκτάσεις οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 147.740 στρέμματα (ποσοστό 94.8%). Οι υπόλοιπες αφορούν σε δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές) – 5.430 στρέμματα (ποσοστό 3.5%) – και σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις – 2.630 στρέμματα (ποσοστό 1.7%).

Για την εκτίμηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά οι δείκτες Normalized Difference Water Index (NDWI) και Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), με εφαρμογή κατάλληλων κατωφλίων και φωτοερμηνεία της δορυφορικής εικόνας.