Στην Κομισιόν το ελληνικό σχέδιο για τον τουρισμό: Τεστ COVID 72 ώρες πριν από κάθε ταξίδι

Τεστ COVID 72 ώρες πριν από κάθε ταξίδι

Το κείμενο που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις για τον Τουρισμό έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική κυβέρνηση. Στο σχέδιο επισημαίνεται πως μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για τον τουρισμό, ενώ αναφέρεται ότι θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε τύπο μετακίνησης, είτε είναι χερσαίο, είτε ακτοπλοϊκός, είτε αεροπορικός. Παράλληλα, προτείνεται ο ταξιδιώτης να έχει κάνει τεστ κορονοϊού 72 ώρες πριν από κάθε ταξίδι. 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα προβαίνει στις εξής επισημάνσεις και προτάσεις:

1. Η ενιαία αγορά παραμένει το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων, δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των τεσσάρων προαναφερόμενων ελευθεριών.

2. Τα θεμέλια για την επίτευξη της επανεκκίνησης του τουρισμού πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή. Στόχος είναι να εργαστούμε για το άνοιγμα των ταξιδιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ έως τις 15 Ιουνίου, όπου είναι δυνατόν. Αυτές οι ροές πρέπει να επανεκκινήσουν με τρόπο που να εξασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των κρατών μελών, με συνεπή δέσμευση για την αποτροπή τυχόν προκαταλήψεων βάσει εθνικοτήτων στα πρωτόκολλα ταξιδιού. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς στην περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών.

3. Δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση ή διαφοροποίηση στα ταξίδια. Μέσα μεταφοράς (οδικώς, αεροπορικώς, με τραίνο και δια θαλάσσης) ανοίγουν ξανά ταυτόχρονα και με ανάλογα πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πιο απομακρυσμένα κράτη μέλη της Ένωσης μας να μείνουν πίσω. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και πρόσβαση στα ταξίδια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση ή τον προορισμό τους.

4. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ταξίδια πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς να αποθαρρύνουν τον τουρισμό. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον 72 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται δείγμα από τον ταξιδιώτη. Οι ικανότητες και οι διαδικασίες δοκιμών θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε όλα τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της κοινοτικής χρηματοδότησης.

- Εναλλακτικά δεν θα απαιτούνται δείγματα για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται μεταξύ των περιοχών που έχουν επιδείξει σαφείς και επίμονες ενδείξεις ότι η κατάσταση Covid-19 είναι υπό έλεγχο.

- Ένας κατάλογος διαπιστευμένων δοκιμών συμφωνείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και παρέχεται στις εθνικές αρχές. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να καταχωρούνται με τη μορφή έντυπου ή ψηφιακού πιστοποιητικού με εναρμονισμένο περιεχόμενο που θα αναγνωρίζεται αμέσως από τις αρχές όλων των κρατών μελών. 

- Να παρέχεται ευελιξία σε πιθανούς ταξιδιώτες σχετικά με την κράτηση ταξιδιού και διαμονής. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ταξιδεύσουν λόγω αλλαγής τελευταίας στιγμής, λόγω μεταβολής των συνθηκών στο κράτος- μέλος προέλευσης και προορισμού ή επειδή εντοπιστούν θετικοί στον κορονοϊό θα πρέπει επίσης να συζητηθούν και να συμφωνηθούν.

- Να αποφευχθεί ο υπερπληθυσμός και ο κίνδυνος μόλυνσης και να πραγματοποιούνται τεστ στα αεροδρόμια.

- Η χώρα προορισμού να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ενημερώσει εκ των προτέρων τους πιθανούς τουρίστες για τα πρωτόκολλα που έχει εφαρμόσει

Για τα αεροσκάφη

- Όλα τα καθίσματα να μπορούν να γεμίσουν με επιβάτες, εφόσον δύναται να εφαρμοστούν μέτρα υγιεινής.

- Να μην είναι υποχρεωτική η απαίτηση να διατηρείται άδειο το ενδιάμεσο κάθισμα στα αεροσκάφη καθώς αυτό θα καθιστούσε τις πτήσεις ασύμφορες με αμφισβητήσιμα οφέλη για την υγεία.

- Να μην υπάρχει φαγητό, ποτό και περιοδικά κατά τη διάρκεια της πτήσης

- Η χρήση μάσκας από επιβάτες και προσωπικό πτήσης να είναι υποχρεωτική.

- Οι αεροπορικές εταιρείες να συμμορφώνονται με το βασικό κοινό πρωτόκολλο που θεσπίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, λαμβανομένων επίσης των συστάσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου (ECDC).

Κατά την άφιξη των ταξιδιωτών

Υπενθυμίζεται στους ταξιδιώτες τα τα εγχώρια πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούν μέσω της χρήσεως των μέσων επικοινωνίας. Να παρέχονται σαφείς και διεξοδικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει και με ποιον να επικοινωνήσει ο ταξιδιώτης εφόσον εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα.

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει εσωτερικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για να διασφαλίσει:

Ανίχνευση επαφών, τέστ και διαδικασίες καραντίνας σε περίπτωση θετικού ασθενούς στον κορονοϊό ή κατά τη διάρκεια μιας συνεχιζόμενης επιδημίας.

Η χώρα προορισμού προσφέρει διανομή και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, όπου απαιτείται, για ταξιδιώτες της ΕΕ. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα υποδοχής και να ακολουθήσει τις οδηγίες έως ότου οι υπάλληλοι υγείας επιτρέψουν το ταξίδι επιστροφής.

Η χώρα υποδοχής δύναται να επιβάλει τοπικούς περιορισμούς ταξιδιού, όπου απαιτείται.

- Να ισχύουν κατάλληλοι και επαρκείς κανόνες υγιεινής για διαμονή σε ξενοδοχεία και προσέλευση σε εστιατόρια, μπαρ, παραλίες, σπορ, εσωτερικές μεταφορές, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, δραστηριότητες, μουσεία, πολιτισμός και όλες τις άλλες πτυχές της τουριστικής εμπειρίας.

Σε περίπτωση εκτεταμένης επιδημίας να υπάρχει σε σύντομο χρονικό διάστημα κοινοτική βοήθεια για τον επαναπατρισμό των υπηκόων της ΕΕ από τη χώρα προορισμού του ταξιδιού και οι χώρες υποδοχής και προέλευσης πρέπει να υιοθετήσουν κοινές και αμοιβαίες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ταξιδιωτών, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλεται καραντίνα ή άλλα δυσανάλογα ή αποτρεπτικά μέτρα κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών.

Αν ένα κράτος-μέλος διαπιστώσει μια μετάδοση μολύνσεων στην κοινότητα, πρέπει να ενημερώσει άμεσα τα άλλα κράτη-μέλη σχετικά με τις λεπτομέρειες της έξαρσης και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Στη βάση αυτή, άλλα κράτη-μέλη μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια προς και από συγκεκριμένα κράτη-μέλη ή συγκεκριμένες περιοχές σε κράτη-μέλη ή να επιβάλουν επιπρόσθετους περιορισμούς ή κανόνες, αν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις σημαντικής έξαρσης νέων κρουσμάτων του κορονοϊού.

Τα συμπεράσματα

Εν κατακλείδι η ελληνική κυβέρνηση επισημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσει η αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός των κρατών μελών με εναρμονισμένο τρόπο που θα συμμορφώνεται με την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση και θα συμβάλει στην πρόληψη οποιασδήποτε ευρείας εξάπλωσης του ιού εντός η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αρχίσει αμέσως να συνεργάζεται με τα μέλη κράτη για την εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου

Αυτό σημαίνει επίσης, την εκταμίευση των απαραίτητων κεφαλαίων, την κινητοποίηση της βιομηχανική παραγωγής του απαραίτητου υλικού για τα τεστ, την αύξηση της ικανότητας των εθνικών συστημάτων υγείας και περίθαλψης και την ταχύτατα κατανόηση και εναρμόνισης των πρωτοκόλλων και διαδικασιών για όλους τους τρόπους ταξιδιών, χωρίς διακρίσεις.

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο

Διαβάστε ακόμα:

Politico: Η ελληνική πρόταση για τον τουρισμό στην Ευρώπη

Guardian: Σχέδιο για άνοιγμα συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών