7ος χρόνος, ημέρα 2060η
Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Τακτικές κρίσεις Ενόπλων Δυνάμεων: Νέοι Ταξίαρχοι

Τακτικές κρίσεις Ενόπλων Δυνάμεων: Νέοι Ταξίαρχοι

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το  Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους  αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων στο βαθμό του ταξιάρχου.

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:

-Διατηρητέους 92 ταξιάρχους Όπλων  και 19 ταξιάρχους Σωμάτων,

-Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 23 ταξιάρχους Όπλων και 1  ταξίαρχο Όπλων εκτός οργανικών θέσεων ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του, 2 ταξιάρχους Σωμάτων, 3 ταξιάρχους Σωμάτων οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους και 2 ταξιάρχους Σωμάτων οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους.

Το ΑΣΣ  έκρινε διατηρητέο ένα ταξίαρχο Όπλων εκτός οργανικών θέσεων και μη διατηρητέο ένα ταξίαρχο Όπλών  εκτός οργανικών θέσεων.

Επίσης το ΑΣΣ έκρινε:

-Διατηρητέους 164 συνταγματάρχες Όπλων   και 250 συνταγματάρχες  Σωμάτων,

-Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 26 συνταγματάρχες  Όπλων, 1  συνταγματάρχη  Όπλων  ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του , 4 συνταγματάρχες Όπλων  οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους,  2 συνταγματάρχες Σωμάτων  οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους και 1 συνταγματάρχη Σωμάτων εκτός οργανικών θέσεων ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Τέλος το ΑΣΣ  έκρινε διατηρητέους 1 συνταγματάρχη Όπλων ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης του, 49 συνταγματάρχες Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, 2 συνταγματάρχες Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους και 16 συνταγματάρχες Σωμάτων εκτός οργανικών θέσεων και μη διατηρητέους 5 συνταγματάρχες Όπλων  εκτός οργανικών θέσεων.