8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

ΤΑΙΠΕΔ: Μία δεσμευτική προσφορά για την υπο-παραχώρηση του λιμένα Φίλιππος Β΄

ΤΑΙΠΕΔ: Μία δεσμευτική προσφορά για την υπο-παραχώρηση του λιμένα Φίλιππος Β΄

Μία δεσμευτική προσφορά από την κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA για τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του «Οργανισμού Λιμένος Καβάλας

Μια δεσμευτική προσφορά από την κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP- EFA GROUP- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την υποπαραχώρηση για 40 έτη του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του «Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.», παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της δεσμευτικής προσφοράς, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων, θα εκκινήσει άμεσα, ενώ στη συνέχεια θα αποσφραγιστεί η οικονομική προσφορά, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υποπαραχώρηση του λιμένα Φίλιππος Β΄ περιλαμβάνει:

-τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού περίπου 117.000 τ.μ.,

-μια πρόσθετη μη επιστρωμένη από αποκατάσταση έκταση, εμβαδού περίπου 165.000 τ.μ.,

-τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη

-την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων), και

-συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμανιού.