Τα κρίσιμα επίπεδα για την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου

Τα κρίσιμα επίπεδα για την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου

Η πορεία του δολαρίου σήμερα είναι κάπως πιο ήρεμη σε σχέση με τις τελευταίες 10 ημέρες όπου βιώσαμε αυξημένες διακυμάνσεις. Χαρακτηριστικό των ημερών που πέρασαν ήταν πως σε μόλις τρεις συνεδριάσεις η ισοτιμία κάλυψε μια διαδρομή μεταξύ 1,1600 και σχεδόν 1,2000, εύρος στο οποίο βρίσκεται και διαπραγματεύεται τους τελευταίους 4 μήνες.

Το EUR/USD μέχρι τώρα κινέιται μεταξύ 1,1842 και 1,1800 με μια μικρή προσπάθεια καθοδικής διάσπασης πριν περίπου δυο ώρες όπου έφτασε μέχρι το 1,1779 αλλά αντέδρασε ξανά ανοδικά και ξαναμπήκε στο ημερήσιο κανάλι. Τα pivots προς τα πάνω  είναι πρώτα στο  1,1889 όπου έχουμε και την πρώτη αντίσταση, με δεύτερη αντίσταση το 1,1967. Οι στηρίξεις και pivots προς τα κάτω είναι πρώτα στο 1,1765 και μετά στο 1,1718.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.