Τα φώτα ανάβουν ξανά στην Αμφίπολη

Τα φώτα ανάβουν ξανά στην Αμφίπολη

Η ώρα που όλοι αναμέναμε, η έναρξη των μεγάλων έργων στον τύμβο Καστά της Αμφίπολης, φτάνει. Ύστερα από τα χαμένα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, και την εκπόνηση και εξέταση, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, των αναγκαίων μελετών, τον Σεπτέμβριο τα φώτα στην παρατημένη ανασκαφή θα ανάψουν και πάλι. Στόχος η προστασία του μνημείου, αλλά και η απόδοσή του στο κοινό, σε χρόνους και με όρους που θα εξεταστούν.

Η πρώτη ανάταξη τύμβου με φυσικό τρόπο, και όχι με τη χρήση κελύφους ή τσιμέντου, θα γίνει στο συγκεκριμένο ταφικό μνημείο. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που εξέτασε χθες τις σχετικές μελέτες, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της χρήσης φυσικών αλλά και ελαφρών υλικών, όπως η ελαφρόπετρα (κίσσηρις). Η ανάταξη θα γίνει σε όλο το μήκος της καμάρας, ώστε να μπορεί να φέρει χώματα πάνω της, αλλά, προκειμένου να είναι τα πάντα ασφαλή, θα χρησιμοποιηθούν γεωϋφάσματα και άλλα υλικά για να μην περνάει το νερό της βροχής που θα δημιουργούσε προβλήματα στο μνημείο. Όλη η προσπάθεια στοχεύει στην προστασία, αλλά και στην ενίσχυση ευστάθειας του τύμβου της Αμφίπολης, για τον οποίο αποκαλύφθηκαν και άλλα αρχιτεκτονικά μυστικά κατά τη διάρκεια των γεωολογικών, γεωτεχνικών και στατικών μελετών.

Η γεωλογική διερεύνηση του υπόβαθρου, που έγινε μέσω έξι γεωτρήσεων βάθους 6- 20 μέτρων περιμετρικά του μνημείου, έδειξε πως δεν υπάρχουν υπόγεια ύδατα. Τα ελαφροβαρή υλικά, που πρότειναν ο διακεκριμένος γεωτεχνικός κ. Σωτηρόπουλος και οι συνεργάτες του, θα βοηθήσουν και σε περίπτωση σεισμού αλλά και στη μείωση των πλευρικών ωθήσεων. Ταυτοχρόνως, όπως είπε ο αρχιτέκτονας Μιχάλης Λεφαντζής, «ψυχή» του έργου στον τύμβο, η μέθοδος είναι απολύτως αντιστρεπτή και τα υλικά είναι δυνατόν να απομακρυνθούν εντελώς ανά πάσα στιγμή. Πλέον, ο τύμβος θα έχει φυσική όψη και το μόνο που θα προστεθεί είναι μικρό στέγαστρο στο προστώο, ώστε να προστατευθεί η είσοδος με τις Σφίγγες.

Επόμενο σημείο όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι στην καμάρα, όπου εμφανίζονται ρηγματώσεις, κατακερματισμοί και απώλεια μάζας των θολιτών λίθων. Εκεί εντοπίσθηκαν μεταλλικοί γόμφοι, οι οποίοι, όπως αναφέραμε, χρονολογούν το μνημείο. Το τοποθετούν με ασφάλεια στην πρώιμη ελληνιστική εποχή, γιατί τότε χρησιμοποιούνταν. Γόμφους έχουμε και σε τάφο της Πέλλας, της ίδιας εποχής και σε τάφο στο Μεσιανό Γιαννιτσών επίσης σύγχρονο του Καστά.

Μέχρι την αποκατάσταση και αυτού του καίριου σημείου θα μείνει το πλέγμα εσωτερικών σωληνώσεων που χρησιμοποιείται για στατικούς λόγους. Στη συνέχεια, οι τρεις πρώτοι χώροι θα απαλλαγούν από τις σκαλωσιές και θα υπάρξει δυνατότητα να βλέπει ο επισκέπτης τους χώρους αυτούς με ελάχιστες παρεμβάσεις, κυρίως στο άνω μέρος και κυρίως με πλέγμα.