7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Τα αιολικά παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ρεύμα από το αέριο

Τα αιολικά παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ρεύμα από το αέριο
Shutterstock

Οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι αποτέλεσμα της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η εξάρτηση αυτή είναι δομικό πρόβλημα. Η λύση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κυριαρχία τους εξασφαλίζει φθηνό ρεύμα σε προβλέψιμες τιμές.

Τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, εξοικονομούν τις εκπομπές CO2 που εκπέμπουν 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε έτος. Με τις σημερινές τιμές άνθρακα, αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούν πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Αν δεν είχαμε τα αιολικά πάρκα, η ενεργειακή κρίση θα ήταν ακόμα περισσότερο δυσβάσταχτη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τα νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και 2-3 φθηνότερο σε σχέση με το λιγνίτη.

Ενώ όμως όλοι συμφωνούν ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι η απάντηση στις υψηλές τιμές, ακούγονται σκέψεις ότι η μετάβαση γίνεται πολύ γρήγορα. Αυτό είναι λάθος. Αν η μετάβαση είχε γίνει πριν 5 ή 10 χρόνια τώρα δεν θα είχαμε την ενεργειακή κρίση και η Ευρώπη δεν θα εξαρτιόταν από εξωτερικούς προμηθευτές ούτε θα ήταν εκτεθειμένη σε γεωπολιτικές ισορροπίες. Άρα, η μετάβαση στις ΑΠΕ πρέπει να επιταχυνθεί και δεν πρέπει να επιδιώκουμε περισσότερες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα από όσες έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Επειδή όμως για τα επόμενα λίγα χρόνια, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνει υψηλή και άρα ο κίνδυνος νέων κρίσεων θα υπάρχει, αυτό που πρέπει να κάνουμε, για το ενδιάμεσο αυτό διάστημα, είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία και να εισάγουμε μηχανισμούς αντιστάθμισης των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Οι αυξημένοι πόροι από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών ETS θα συνεχίσουν να δίνουν το σήμα στους επενδυτές να στραφούν στις Α.Π.Ε. Παράλληλα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από τις εξάρσεις των τιμών. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και θα κατασταλούν στην πράξη λαϊκίστικες φωνές που προσπαθούν να αποδώσουν στις Α.Π.Ε. την κρίση που προκαλούν τα ορυκτά καύσιμα. Κατά την κατανόησή μας η πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται σε αυτόν το άξονα.

*Ο Παναγιώτης Παπασταματίου είναι Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ