Φον ντερ Λάιεν: «Στόχος τα ασφαλή εμβόλια για τον κορονοϊό εντός 12-18 μηνών»

«Στόχος τα ασφαλή εμβόλια για τον κορονοϊό εντός 12-18 μηνών»

Η ταχεία παρασκευή ενός ασφαλούς εμβολίο για μόνιμη λύση κατά του κορονοϊού είναι ο στόχος της Κομισιόν τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της για την ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της πανδημίας, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο «η Κομισιόν θα στηρίξει τις προσπάθειες για πιο γρήγορη ανάπτυξη και διαθεσιμότητα, ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων εντός χρονοδιαγράμματος 12 με 18 μήνες, εάν όχι νωρίτερα»

Απαιτούνται «κλινικές δοκιμές, παράλληλα με επενδύσεις στην παραγωγή έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν εκατομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια δόσεων ενός ασφαλούς εμβολίου», συμπληρώνει. Επιπροσθέτως, η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε ότι δεν πρόκειται για «ευρωπαϊκή πρόκληση, αλλά για παγκόσμια»

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, οι στόχοι είναι τρεις: η διασφάλιση της ποσότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, δεύτερον, η διασφάλιση της ταχείας πρόσβασης στα εμβόλια των κρατών-μελών και των πληθυσμών τους-με τη συμβολή ωστόσο στην παγκόσμια προσπάθεια- και τρίτον η διασφάλιση μιας δίκαιης πρόσβασης σε ένα εμβόλιο προσιτό το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι η στρατηγική της ΕΕ βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι «η διασφάλιση της παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ και οι επαρκείς ποσότητες για τα κράτη-μέλη», ενώ ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην προσαρμογή του πλαισίου της ΕΕ στην παρούσα ανάγκη κάνοντας παράλληλα χρήση της ευελιξίας έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, η έγκριση και η διαθεσιμότητα των εμβολίων διατηρώντας τα πρότυπα για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

«Η ΕΕ δε θα είναι ασφαλής μέχρι ολόκληρος ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε εμβόλιο και γι' αυτό η ΕΕ και τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να δημιουργήσουν εμβόλιο, το οποίο θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμο» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προκειμένου να υποστηρίξει τις εταιρείες στην ταχεία ανάπτυξη και παραγωγή ενός εμβολίου, η Επιτροπή, ανέφερε, θα συνάψει συμφωνίες με μεμονωμένους παραγωγούς εμβολίων εξ ονόματος των κρατών μελών. Σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει μέρος των αρχικών δαπανών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εμβολίων. Η χρηματοδότηση που παρέχεται θα θεωρηθεί ως προκαταβολή για τα εμβόλια που θα αγοράσουν πραγματικά τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η σχετική χρηματοδότηση θα προέλθει από σημαντικό μέρος του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόσθετη υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη μέσω δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ακόμη και την προσωρινή χαλάρωση των κανονισμών σχετικά με τις δοκιμές φαρμάκων που περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμβολίου, μια που οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι αυστηρότεροι απ' ό, τι σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

AP Photo/Mindaugas Kulbis