7ος χρόνος, ημέρα 2103η
Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας οι αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό

Στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας οι αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό

Οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη. Επίσης δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου όλες τις εκθέσεις φορέων και επιστημόνων για τον κατώτατο μισθό, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης που συνέταξε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), καθώς και όλες τις σχετικές εκθέσεις των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τα υπομνήματα των κοινωνικών εταίρων και τα σχετικά πρακτικά της προφορικής διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, δημοσιεύτηκε.

Στη διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, συμμετείχαν:

- Εκ μέρους των εργαζομένων η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

   - Εκ μέρους των εργοδοτών, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

   - Τα εξής επιστημονικά ινστιτούτα και φορείς:

   1. Τράπεζα της Ελλάδος

   2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

   3. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

   4. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

   5. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)

   6. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

   7. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

   8. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ)

   9. Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)

   10. Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (INSETE)

   11. Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

 Τα υπομνήματα και λοιπά έγγραφα βρίσκονται στη διεύθυνση εδώ