Στο τέλος είπαν «ναι» στο κρατικό δάνειο οι μεγάλες επιχειρήσεις

Στο τέλος είπαν «ναι» στο κρατικό δάνειο οι μεγάλες επιχειρήσεις

Στο τέλος όπως φαίνεται μπήκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτό προκύπτει από τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει το οικονομικό επιτελείο στις οποίες διαπιστώνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις κυρίως χωρίς προσωπικό ή με μικρό αριθμό εργαζομένων είπαν ναι στο κρατικό δάνειο σχεδόν αμέσως, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις έδωσαν το πράσινο φως για την εκταμίευση  του λίγες μέρες ή ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Προφανώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έπρεπε να σταθμίσουν όλες τις παραμέτρους με κυριότερη αυτή που προβλέπει τη διατήρηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και με βάση τις πληρωμές: 

- 8.652 δικαιούχοι μοιράστηκαν κατά μέσο όρο 6.414 ευρώ 

- 25.406 δικαιούχοι μοιράστηκαν κατά μέσο 6.998 ευρώ 

- 13.474 δικαιούχοι μοιράστηκαν κατά μέσο όρο 17.470 ευρώ 

- 3.997 δικαιούχοι μοιράστηκαν κατά μέσο όρο 27.870 ευρώ 

Ο μέσος όρος του κρατικού δανείου για τους 51.529 δικαιούχους ανήλθε στα 11.257 ευρώ .

Σημειώνεται ότι απομένουν πληρωμές σε 1.822 δικαιούχους, κατόπιν ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες στη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής υπολογίζεται να μπει διπλάσιος αριθμός επιχειρήσεων, κυρίως από το χώρο της εστίασης  αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών. Και αυτό καθώς περίμεναν πρώτα να δουν τις εξελίξεις και το πότε θα ανοίξουν έτσι ώστε να έχουν όλα τα δεδομένα για να διαπιστώσουν εάν μπορούν να δεσμευθούν με όλους τους όρους του κρατικού δανείου.

Στη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας θα διατεθεί ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση εξετάζει μικρές αλλαγές στα κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και να επωφεληθούν από το κρατικό δάνειο το οποίο εκτός από την μακρά περίοδο χάριτος (18 μηνών) μέχρι να ξεκινήσει η αποπληρωμή του, προβλέπει και επιτόκιο κάτω από 1%.

Στην επέκταση του κρατικού δανεισμού θα μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του μέτρου, δηλαδή μπορούν να λάβουν και πρόσθετο ποσό εφόσον από τα στοιχεία του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου διαπιστωθεί μεγάλη οικονομική ζημία που απαιτεί την παρέμβαση του κράτους. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στη δημιουργία εξατομικευμένης μερίδας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση με βάση τα στοιχεία τριών μηνών.

Επίσης, θα ενταχθούν και επιχειρήσεις που ενδεχομένως έχουν αποκλειστεί από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ταμείο εγγυοδοσίας κ.λπ.), ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό να τροποποιηθούν και τα κριτήρια για τη χορήγηση του κρατικού δανείου.  Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζομένους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

 2. Να είναι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές (σύμφωνα με τον νόμο για τις προβληματικές επιχειρήσεις) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 3. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.