8ος χρόνος, ημέρα 2391η
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Στα 6,5 δισ. ευρώ τα ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα με τις 120 δόσεις

Στα 6,5 δισ. ευρώ τα ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα με τις 120 δόσεις

Άκρως πετυχημένη κρίνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων καθώς αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των οφειλετών του δημοσίου που αποπληρώνουν τα χρέη τους στην εφορία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του ρυθμισμένου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου -την 1η Ιανουαρίου 2020- ανέρχεται σε 6,5 δισ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα διαμορφώνονταν στα 3,6 δισ. ευρώ.

Η ευνοϊκή ρύθμιση τη παρούσας κυβέρνησης που έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να ενταχθούν, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα του Δημοσίου, εξέλιξη που αναμένεται να συνεχισθεί και φέτος και να βοηθήσει στη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα οδηγήσει στη μείωση της φορολογίας. Ουσιαστικά η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα χρηματοδοτήσει τη μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης το 2020 σημειώνει ανώτατος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως και άλλοι φόροι που επιβαρύνουν σήμερα κυρίως τη μισθωτή εργασία.

Ταυτόχρονα η ρύθμιση των 120 δόσεων λειτούργησε όπως προκύπτει από τα στοιχεία ευεργετικά καθώς όσοι εντάχθηκαν σε αυτή έπρεπε να αποπληρώσουν υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί μέσα στο 2019. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε ταυτόχρονα και στη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με βάση τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού τη Βουλής ο ρυθμός δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκε κατά 2,9 δισ. ευρώ. σε σύγκριση με το 2018. Πτωτική τάση καταγράφηκε και στα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων. Συγκεκριμένα περιορίσθηκαν κατά 185 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

1. Στο τέλος του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 4.158 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.068.908 οφειλέτες. Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 66.541 οφειλέτες εκ των οποίων οι 24.222 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 357.350). Αντίθετα, αξιόλογη μείωση κατά 44.944 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ. Παράλληλα, μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (κατά 26.363 οφειλέτες), η οποία οδήγησε σε μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 25,8 εκατ. ευρώ.

2. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 542,9 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 181 πρόσωπα. Καθοριστική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της κατηγορίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς από αυτά πηγάζει το 72% της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή 389,2 εκατ. ευρώ.

3. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν.4611/2019. Στη μείωση συνέβαλαν επίσης οι μειώσεις και οι συμψηφισμοί οφειλών καθώς και οι εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ένταξης των οφειλετών σε ρύθμιση. Ειδικότερα, στο τέλος του 2019 οι ρυθμισμένες οφειλές προς το ΚΕΑΟ άγγιξαν συνολικά τα 5,3 δις ευρώ (εκ των οποίων 3,8 δισ ευρώ αφορούν σε οφειλές που εντάχθηκαν στην διαδικασία ρύθμισης που ορίζει ο ν.4611/2019) σημειώνοντας σημαντική αύξηση, καθώς στο τέλος του Ιουνίου του 2019 βρισκόταν σε ρύθμιση το ποσό των 2,6 δισ ευρώ.