Στ. Μάνος: Η ΔΕΗ να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018, 23:43
-A +A
Στ. Μάνος: Η ΔΕΗ να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παρέμβαση στο θέμα της ΔΕΗ πραγματοποίησε μέσω ανάρτησης στο facebook ο Στέφανος Μάνος καλώντας τη διοίκηση της Επιχείρησης να δώσει συγκεκριμένα και σαφή στοιχεία επικαλούμενος την ασάφεια που περιλαμβάνει η ανακοίνωση που εξεδόθη αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μάνος δηλώνει πως δεν έγινε σοφότερος από την ανακοίνωση της ΔΕΗ σημειώνοντας πως επί της ουσίας με αυτή επιχειρείται η διασκέδαση των εντυπώσεων που προκάλεσε η αναμόρφωση ήδη δημοσιευμένων αποτελεσμάτων της επιχείρισης.

Για το λόγο αυτό καλεί την εταιρεία «να ανακοινώσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αυτή στη συνέχεια στο επενδυτικό κοινό σε απλά, κατανοητά, Ελληνικά τις εξής εκτιμήσεις σε δύο ημερομηνίες: 31.12.,2018 και 31.12.2019. Σύνολο υποχρεώσεων. Ταμιακά Διαθέσιμα. Σύνολο Απαιτήσεων και ύψος Επισφαλειών και επιπλέον την εξέλιξη της δαπάνης για τους ρύπους το 2018 και το 2019».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Στέφανου Μάνου:

«Η ΔΕΗ να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς
Διάβασα τη σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΗ με την οποία προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την αναμόρφωση ήδη δημοσιευμένων αποτελεσμάτων. Αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι "ως προς την ουσία, όπως αναλύεται διεξοδικά στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις του 2017, η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων αφορούσε α) την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού επί της υποχρέωσης για το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας των συνταξιούχων και β) την εφαρμογή ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας." Ομολογώ ότι δεν έγινα σοφότερος.

Θα ήθελα η ΔΕΗ να ανακοινώσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αυτή στη συνέχεια στο επενδυτικό κοινό σε απλά, κατανοητά, Ελληνικά τις εξής εκτιμήσεις σε δύο ημερομηνίες: 31.12.,2018 και 31.12.2019.
Σύνολο Υποχρεώσεων
Ταμιακά Διαθέσιμα
Σύνολο Απαιτήσεων και ύψος Επισφαλειών
και επιπλέον την εξέλιξη της δαπάνης για τους ρύπους το 2018 και το 2019».

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα