Στ. Φενέκος: Ο μηχανισμός που συμφωνήθηκε στο ΝΑΤΟ είναι η καλύτερη επιλογή

Στ. Φενέκος: Ο μηχανισμός που συμφωνήθηκε στο ΝΑΤΟ είναι η καλύτερη επιλογή

Η Εθνική μας Αντιπροσωπεία διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα, αδρανοποιώντας εν πολλοίς το «ναρκοπέδιο που προσπάθησε να στήσει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, και τις ύπουλες παρεμβάσεις και προτάσεις της Τουρκίας», σχολιάζει σε ανάρτησή του τη συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού στρατιωτικής απεμπλοκής μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ο Στέλιος Φενέκος.

Σύμφωνα με τον υποναύαρχο ε. α. και πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών υπήρξε πολύ καλή δουλειά από την Στρατιωτική αντιπροσωπεία μας στο ΝΑΤΟ, αφού κατάφεραν «να μην επιτρέψουν να μπουν στο κείμενο οι ύπουλες προτάσεις της Τουρκικής πλευράς, που είχαν ως σκοπό την αμφισβήτηση του FIR και άλλες αιχμές οι οποίες θα είχαν ως στόχο άμεσα είτε έμμεσα την διάρρηξη της ενότητας του Αιγιακού χώρου» και την χαρακτηρίζει ως την καλύτερη δυνατή επιλογή.

«Τα επί μέρους προβλήματα (πολύ μικρότερα) που εγκυμονούν ορισμένες αμφιλεγόμενες διατυπώσεις στο κείμενο του μηχανισμού, αφενός απαιτούν συνεχή εγρήγορση και συνέχεια από τους Εθνικούς μας Αντιπρόσωπους στο ΣΑΣΕΒΑΣ (ΓΕΕΘΑ) σε αρραγή συνεργασία με το ΜΑΒΑΣ (ΥΠΕΞ), αφετέρου είναι δυνατόν (και υπάρχουν τα εργαλεία), για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τώρα και στο μέλλον», σημειώνει ο Στέλιος Φενέκος.

Αναλυτικά, ολόκληρη η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Πολύ καλή δουλειά από την Στρατιωτική αντιπροσωπεία μας στο ΝΑΤΟ, αφού κατάφεραν να μην επιτρέψουν να μπουν στο κείμενο οι ύπουλες προτάσεις της Τουρκικής πλευράς, που είχαν ως σκοπό την αμφισβήτηση του FIR και άλλες αιχμές οι οποίες θα είχαν ως στόχο άμεσα είτε έμμεσα την διάρρηξη της ενότητας του Αιγιακού χώρου.

Συμφωνηθηκε η εγκαθίδρυση γραμμής άμεσης και 24ωρης δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ των στρατιωτικών ηγεσιών, και με εμπλεκόμενο άμεσα στην γραμμή και το ΝΑΤΟ ("via secure NATO and bilateral communication networks"), για αποφυγή παρανοήσεων, παρερμηνειών και κακών εκτιμήσεων, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκλιμάκωσης όταν είναι απαραίτητο και να συζητούνται τα ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος από τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τα μέτρα κάθε πλευρας.

Η πρόβλεψη αυτή αν και εμφανίζεται ανώδυνη και θετική διαδικασία, εν τούτοις δίνει την δυνατότητα στην Τουρκία να κατηγορεί άμεσα την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και να το εμπλέκει για στρατιωτικές κινήσεις στο Αιγαίο, καταχρώμενη πιθανώς του πνεύματος της συγκεκριμένης πρόβλεψης (αν και μπορεί στην περίπτωση αυτή να αδρανοποιηθεί στην πράξη το δίκτυο του ΝΑΤΟ, εάν κριθεί επιβλαβές για τα εθνικά μας συμφέροντα).

Η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών βέβαια υπήρχε, όχι όμως μέσω νατοϊκού δικτύου και άμεσο συνδρομητή το ΝΑΤΟ (μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ: "Προς το σκοπό επίτευξης των παραπάνω και με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διεθνών κανονισμών και διαδικασιών, οι δύο πλευρές θα προβαίνουν, όταν τούτο απαιτείται, στη δέουσα επικοινωνία διά της διπλωματικής οδού").

Συμφωνία άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των Α/ΓΕΕΘΑ επίσης υπήρξε μεταξύ Χηνοφώτη- Μπουγιουκανίτ το 2005, (προβλέφθηκε στην συνέχεια και στα ΜΟΕ) αλλά ήταν με διμερές δίκτυο και μεταξύ των δύο στρατιωτικών ηγεσιών και δεν ενέπλεκε με αμεσότητα και το ΝΑΤΟ.

Επίσης η αναφορά για μελλοντικές συζητήσεις στο ΝΑΤΟ για το ίδιο θέμα και με το ίδιο FORMAT (εννοεί προφανώς και στην συμμετοχή και στο θέμα), ανοίγει τον ασκό να μπορεί να ανακινήσει το ΝΑΤΟ την συζήτηση όποτε θεωρεί ότι υπάρχουν ανάλογα προβλήματα που απαιτούν τη συνδρομή του για αποκλιμάκωση.

Φυσικά και εξακολουθεί η κάθε χώρα να έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις αντιρρήσεις της, στο εάν και πως θα συμμετάσχει, όμως στην ουσία δημιουργείται ένα μόνιμος μηχανισμός επανέναρξης του διαλόγου, με σκοπό την ενίσχυση (ακόμη και σε τακτικό επίπεδο) των μέτρων.

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ

Η Εθνική μας Αντιπροσωπεία στο ΣΑΣΕΒΑΣ διαχειρίσθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα, αδρανοποιώντας εν πολλοίς το ναρκοπέδιο που προσπάθησε να στήσει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, και τις ύπουλες παρεμβάσεις και προτάσεις της Τουρκίας.

Τα επί μέρους προβλήματα (πολύ μικρότερα) που εγκυμονούν οι ως άνω αμφιλεγόμενες διατυπώσεις στο κείμενο του μηχανισμού, αφενός απαιτούν συνεχή εγρήγορση και συνέχεια από τους Εθνικούς μας Αντιπρόσωπους στο ΣΑΣΕΒΑΣ (ΓΕΕΘΑ) σε αρραγή συνεργασία με το ΜΑΒΑΣ (ΥΠΕΞ), αφετέρου είναι δυνατόν (και υπάρχουν τα εργαλεία), για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τώρα και στο μέλλον»