Σεμινάριο με θέμα «Οικονομική & Δημόσια Διπλωματία» διοργανώνει το ΚΕΔΙΣΑ

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, 11:59
-A +A
Σεμινάριο με θέμα «Οικονομική & Δημόσια Διπλωματία» διοργανώνει το ΚΕΔΙΣΑ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Οικονομική & Δημόσια Διπλωματία» διοργανώνει το Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων-ΚΕΔΙΣΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σεμινάριο είναι διάρκειας δυο ημερών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00) και την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00) στο IST College (Λεωφόρος Συγγρού 68, Αθήνα- Πλησίον Σταθμού Μετρό «Συγγρού FIX»). 

Εισηγητές του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι ο Δρ. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο κ.Ζαφείρης Ρωσσίδης, Σύμβουλος Δημόσιας Διπλωματίας. 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται ηλεκτρονικά στο info@kedisa.gr, μέχρι και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019. 

Στο e-mail προς το ΚΕΔΙΣΑ θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα-Ιδιότητα, τηλέφωνο και η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την αποστολή της αίτησης.

Περιγραφή περιεχομένου

Α” Μέρος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδελεχής μελέτη της Οικονομικής Διπλωματίας και της Γεωοικονομίας στο πλαίσιο μίας διευρυμένης έννοιας της ασφάλειας.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου ορίζεται η έννοια της διπλωματίας και αναλύονται οι διακρίσεις και οι διαστάσεις της. Στη συνέχεια, ορίζεται η έννοια της οικονομικής διπλωματίας και εξετάζονται οι προσεγγίσεις της, οι διαστάσεις της, οι σκοποί της και οι στόχοι της. Επίσης, αναλύεται η σημασία της Πληροφόρησης (Intelligence) στην άσκηση μίας επιτυχημένης οικονομικής διπλωματίας. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ορίζεται η έννοια της Γεωοικονομίας (σε αντιδιαστολή με την έννοια της Γεωπολιτικής) και εξετάζονται οι λόγοι της πρόσφατης ακαδημαϊκής ενασχόλησης με τη Γεωοικονομία. Στη συνέχεια, αναλύονται τα μέσα που χρησιμοποιεί η Γεωοικονομία, καθώς και η σημασία της Πληροφόρησης (Intelligence) στην άσκηση μίας επιτυχημένης στρατηγικής Γεωοικονομίας. Επίσης, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες (Η.Π.Α., Ρωσία, Κίνα, Γερμανία).

Β” Μέρος: 

Με τον όρο Δημόσια Διπλωματία εννοούμε έναν νέον τρόπο  προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής και των κρατικών διπλωματικών πρακτικών, απαγκιστρωμένο από τη σχετική ακαμψία  της παραδοσιακής διπλωματίας και βασισμένο στην πειθώ, την διαπραγμάτευση, τον διάλογο και την δικτύωση. Πρακτικά μιλώντας, περιλαμβάνει την προώθηση μιας θετικής εικόνας για μια χώρα και την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων, όχι μόνο μέσω της δράσης των φορέων μιας χώρας με τους επίσημους φορείς άλλων χωρών, αλλά κυρίως με τους μη επίσημους, όπως πολίτες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς των χωρών αυτών. Συνολικά, η δημόσια διπλωματία αφορά σε μία διαδικασία επικοινωνίας μιας κυβέρνησης με την κοινή γνώμη άλλων κρατών, προκειμένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες και τα ιδανικά, οι θεσμοί και ο πολιτισμός, οι εθνικές επιδιώξεις και οι τρέχουσες πολιτικές του εκπροσωπούμενου από αυτήν κράτους. Στην άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας συμβάλλουν η κοινωνική ανθρωπολογία, η κοινωνική ψυχολογία, οι διεθνείς σχέσεις (και δη η ψυχολογική και κοινωνική διάστασή τους), καθώς και έρευνες που γίνονται με αντικείμενο την κατανόηση της κοινής γνώμης και τον επηρεασμό της από τα μέσα ενημέρωσης.Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω: η αποτελεσματική άσκηση επιρροής. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της Δ.Δ. είναι η αμοιβαιότητα, η  διαδραστική επικοινωνία και η αξιοπιστία. Μη αξιόπιστες επικοινωνιακές στρατηγικές δεν έχουν καμμία πιθανότητα επιτυχίας. Η Δ.Δ. συνδέεται άμεσα με το nation branding. Θα ανατρέξουμε στις απαρχές της Δημόσιας Διπλωματίας, από την περίοδο του Β’Π.Π. και εφ’ εξής. Θα μελετήσουμε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, θα συνδέσουμε τη Δ.Δ. με τη θεωρία της Ήπιας Ισχύος, θα αναφερθούμε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα, κυρίως από την αμερικανική εμπειρία και θα κάνουμε την τελική αναγωγή στην ελληνική περίπτωση.

Σημαντικές πληροφορίες:

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Καταβολής Διδάκτρων: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής του Σεμιναρίου: IST College (Λεωφόρος Συγγρού 68, Αθήνα-Πλησίον Σταθμού Μετρό «Συγγρού FIX»)

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες Διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00) και Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 (17:00 – 21:00)

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή 23/06/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα