7ος χρόνος, ημέρα 2101η
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Σε υψηλό 7ετίας η κερδοφορία των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε υψηλό 7ετίας η κερδοφορία των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Shutterstock

Οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικά πιο κερδοφόρες το πρώτο τρίμηνο του 2021 λόγω των υψηλότερων εσόδων από τις συναλλαγές και καθώς η επιβάρυνση από τα δάνεια μειώθηκε, ανέφερε την Τετάρτη ο τραπεζικός επόπτης του μπλοκ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δήλωσε στον τριμηνιαίο πίνακα ελέγχου κινδύνου ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, βασικό μέτρο κερδοφορίας, αυξήθηκε στο 7,6% το πρώτο τρίμηνο από 1,9% το έτος που έληξε το 2020, το υψηλότερο από τότε που άρχισε την παρατήρηση των δεδομένων η ΕΑΤ, το 2014.

Η άνοδος προκλήθηκε από τη μείωση του κόστους κινδύνου, την αύξηση των τελών και των προμηθειών και τα έσοδα από τις συναλλαγές, δήλωσε η EΑΤ. 

Πηγή: Reuters