8ος χρόνος, ημέρα 2477η
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
Φωτογραφία Αρχείου

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, εισάγει ένα σύνολο νέων ρυθμίσεων που αφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τον εκσυγχρονισμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και κωδικοποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ