7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Πρόστιμα ύψους 127.000 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων την Τετάρτη

Πρόστιμα ύψους 127.000 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων την Τετάρτη

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 26.05.2021 συνολικά 68.365 ελέγχους και κατέγραψαν 219 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 127.000 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (57.742).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη τήρησης της νόμιμης απόστασης μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων.

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση έξι (6) πελατών στο εσωτερικό του καταστήματος, επιπροσθέτως συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ και προχώρησε στη σύλληψη ενός (1) φυσικού προσώπου για μετακίνηση πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ σε εννέα (9) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) φυσικού προσώπου για παραβίαση υποχρέωσης κατ’ οίκον περιορισμού (καραντίνα).

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) φυσικού προσώπου για παραβίαση υποχρέωσης κατ’ οίκον περιορισμού (καραντίνα).

Επικράτεια

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε ογδόντα τέσσερα (84) αντικείμενα και σε χίλια τετρακόσια δύο (1402) φυσικά πρόσωπα.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες (300) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.