7ος χρόνος, ημέρα 2099η
Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Πρόστιμα 76.450 ευρώ και 5 συλλήψεις για παραβιάσεις των μέτρων την Τετάρτη

Πρόστιμα 76.450 ευρώ και 5 συλλήψεις για παραβιάσεις των μέτρων την Τετάρτη
Eurokinissi

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 14.07.2021 συνολικά 115.797 ελέγχους και κατέγραψαν 162 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 76.450 ευρώ κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (98.336).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο (2) υπάλληλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 600 ευρώ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στο εσωτερικό του καταστήματος.

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300 ευρώ σε έντεκα (11) υπάλληλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, φαρμακείων, κ.α. για μη χρήση μάσκας προστασίας.

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παράνομη είσοδός τους στην χώρα

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη ενός (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε τρείς (3) υπάλληλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη ενός (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στο εσωτερικό του καταστήματος

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 30 ημέρες) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός κλειστού χώρου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε έναν (1) υπάλληλο σούπερ μάρκετ για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200 ευρώ σε τέσσερεις (4) υπάλληλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας

Επικράτεια

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.750 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε δεκαέξι (16) αντικείμενα και σε οκτακόσια πενήντα (850) φυσικά πρόσωπα.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τέσσερεις (4) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες ογδόντα τέσσερις (284) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.