ΓΔ: 924,89 -0,94 (-0,10 %)

Τζίρος: 9,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 924,89 -0,94 (-0,10 %)

Τζίρος: 9,94 εκατ. €   RT

Πρόστιμα 349.000 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων από 21-23/5

Πρόστιμα 349.000 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων από 21-23/5

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 21-23.05.2021 συνολικά 210.884 ελέγχους και κατέγραψαν 717 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 349.000 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (171.938).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας στο Δήμο Περιστερίου.

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ορίου των πελατών στο Δήμο Αθηναίων.

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στο Δήμο Αθηναίων,

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων (μη ύπαρξη αντισηπτικών)

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής και τρείς (3) συλλήψεις ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο και σύλληψη του επειδή λειτουργούσαν μετά τις δώδεκα (00:00) τα μεσάνυχτα και να εξυπηρετούσε στο εσωτερικό του πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύλληψη του ιδιοκτήτη για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής και υπέρβαση ωραρίου και δώδεκα (12) πρόστιμα των 300 € σε πελάτες για απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύλληψη του ιδιοκτήτη για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ (2x3.000 ευρώ) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα (ζαχαροπλαστείο) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη τήρηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας στο Δήμο Βόλβης.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε μία (1) «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας του σωματείου και 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο λειτουργίας του γραφείου παραρτήματος του σωματείου που έχει την ευθύνη λειτουργίας του χώρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι τα άτομα ανά τραπέζι υπερέβαιναν το προβλεπόμενο όριο.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί εξυπηρετούσε στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος καθήμενους πελάτες.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας στην Περιφέρεια.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ (2x5.000 ευρώ) σε δύο (2) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ (2x5.000 ευρώ) σε δύο (2) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000 ευρώ (3x3.000 ευρώ) σε τρία (3) καταστήματα για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν (1) Σύριο υπήκοο παράνομα εισερχόμενου στη χώρα

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και σύλληψη σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος (SNAK – BAR) γιατί εξυπηρετούσε πελάτες καθήμενους εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και σύλληψη σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς κατελήφθη να εξυπηρετεί έξι (6) καθήμενους πελάτες εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, επιπλέον στους εννέα (9) πελάτες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 300€ στον καθένα κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) καταστήματα (παντοπωλείο) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ (2x1.000 ευρώ) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής

Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα (καφέ - μπαρ) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, δώδεκα (12) πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και δώδεκα (12) πρόστιμα για περιορισμό κίνησης στους πελάτες του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Επικράτεια

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε διακόσια δεκαέξι (216) αντικείμενα και σε χίλια πεντακόσια εξήντα επτά (1567) φυσικά πρόσωπα.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700ευρώ για λοιπές παραβάσεις.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθήνας επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη του συνιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (479) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.