ΓΔ: 918,36 -1,67 (-0,18 %)

Τζίρος: 4,57 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2054η
Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 918,36 -1,67 (-0,18 %)

Τζίρος: 4,57 εκατ. €   RT

Πρόστιμα 115.650 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων τη Δευτέρα

Πρόστιμα 115.650 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων τη Δευτέρα
APimages

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 24.05.2021 συνολικά 68.002 ελέγχους και κατέγραψαν 264 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 115.650 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (58.803).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου ύψους 3.000€ του προσωρινά υπευθύνου για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Η ΕΛΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) καταστήματα για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα (φούρνος) για μη τήρηση του ορίου πελατών εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Η ΕΛΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η ΕΛΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) διότι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα εμπορίας ενδυμάτων για χρήση του ανελκυστήρα περισσοτέρων ατόμων του επιτρεπόμενου .

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 25.000 ευρώ (5x5.000 ευρώ) σε πέντε (5) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ημεδαπής (επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID, ευρισκόμενο σε καραντίνα), για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Επικράτεια

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε τριάντα ένα (31) αντικείμενα και σε εκατόν ογδόντα εννέα (189) φυσικά πρόσωπα.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200 ευρώ (4x300 ευρώ) σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών επέβαλαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ (2x300 ευρώ) για μη χρήση μάσκας.

Κλιμάκια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διενήργησαν ελέγχους σε είκοσι επτά (27) αντικείμενα.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες ογδόντα έξι (286) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.