7ος χρόνος, ημέρα 2155η
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόστιμα 113.400 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων την Τρίτη

Πρόστιμα 113.400 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων την Τρίτη

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 25.05.2021 συνολικά 62.100 ελέγχους και κατέγραψαν 280 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 113.400 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις. 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (52.703).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ  σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη τήρησης της νόμιμης απόστασης μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και σύλληψη ενός (1) προσωρινά υπεύθυνου κυλικείου σε νοσοκομείο για εξυπηρέτηση πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε έναν (1) υπάλληλο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σύλληψη του ιδιοκτήτη για παραμονή πελατών και χρήση μουσικής. Επίσης, επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα των 300 ευρώ στους πελάτες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή δυο (2) πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστος.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν (1) υπήκοο Αλβανίας παράνομα εισερχόμενο στη χώρα.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500 ευρώ σε πέντε (5) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και σύλληψη του ιδιοκτήτη για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού σε κατάστημα όπου εντός υπήρχαν 25 καθήμενοι πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για καθήμενους πελάτες εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας και του περιορισμού κίνησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον βεβαιώθηκε πρόστιμο για μη χρήση μάσκας και περιορισμού κίνησης και σε έναν υπάλληλο του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας. Επιπλέον στους δύο (2) πελάτες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 300 ευρώ στον καθένα για περιορισμό κίνησης.

Επικράτεια

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε σαράντα ένα (41) αντικείμενα  και σε τριακόσια δύο (302) φυσικά πρόσωπα.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες είκοσι τρεις (223) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.