Πρόγραμμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις ψηφιακές τεχνολογίες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018, 19:14
-A +A
Πρόγραμμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις ψηφιακές τεχνολογίες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πολεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies) ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2018 στο Πανεπιστημίο Πειραιώς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 12 Οκτωβρίου 2018.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής τρεις Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις (Τracks):

-«Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture»

- «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies»

- «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση των μαθημάτων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής το 3ο Εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων και για όλες τις κατευθύνσεις απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσης ειδίκευσης/κατεύθυνσης.
Κάθε μάθημα διδάσκεται σε δέκα τρίωρες διαλέξεις και έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες - ECTS. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση τουλάχιστον επτά από αυτές τις διαλέξεις.

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του ΠΜΣ, χορηγείται Δ.Μ.Σ. 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για τη εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 12 Οκτωβρίου 2018 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://www.facebook.com/dcsciot, και http://www.cs.unipi.gr/dcsciot.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2018. Οι ώρες διδασκαλίας είναι από 18:00 έως 21:00, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 01/11/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα