7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
Eurokinissi

Το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρινόμενο στις επιστημονικές απαιτήσεις και προκλήσεις της δυναμικής και ανασυντασσόμενης διεθνούς πολιτικής προσφέρει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση, σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.

Ενθαρρύνονται υποψηφιότητες από φοιτητές και πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν την αναγκαία ειδική υποδομή για να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, της Διπλωματικής Υπηρεσίας, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών, ινστιτούτων ανάλυσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί των αντικειμένων του Προγράμματος, οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και άλλων φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Με στόχο την ανταγωνιστικότητα στο σημερινό διεθνοποιημένο περιβάλλον και τις ανάγκες που προκύπτουν, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται στη σκεπτόμενη νέα γενιά πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εργαλεία γνώσης για ένα μέλλον ουσιαστικών προκλήσεων και εξειδίκευσης, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική, οικονομική και επιστημονική ζωή και πρόοδο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις δύο διαστάσεις του, τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή, βασίζεται σε τρεις αλληλοϋποστηριζόμενους πυλώνες: (1) Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική, (2) Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Χρηματοοικονομικοί Θεσμοί και (3) Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Διεθνές Εμπόριο και Επιχειρήσεις και κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική απασχόληση. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται ένδεκα (11) μαθήματα και κατά τη θερινή περίοδο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πληροφορίες για τους όρους φοίτησης αναρτώνται στον Εσωτερικό Κανονισμό. 

Δικαιολογητικά

■ Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Γίνονται δεκτές αιτήσεις συνοδευόμενες από πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών από φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

■ Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.

■ Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

■ Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής (Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Υπουργείου Παιδείας ή Proficiency ή TΟΕFL ή ΙELTS). Εκτιμάται, επίσης, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

■ Βιογραφικό Σημείωμα.

■ Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Αιτήσεις

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 26 Ιουνίου 2021 με ειδικό έντυπο που παρέχεται στην ιστοσελίδα: https://www.des.unipi.gr/files/ma-ies/prokirixi/aitisi.pdf

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34

E-mail: [email protected]

Τηλ.: 210 414 2394, -2731, -2196, -2436, - 2443