Προεκλογικά «δώρα» στο δημόσιο με άδειες και ευνοϊκές ρυθμίσεις για προϊσταμένους

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 19:12
-A +A
Προεκλογικά «δώρα» στο δημόσιο με άδειες και ευνοϊκές ρυθμίσεις για προϊσταμένους

Στους δημόσιους υπαλλήλους όπου χάνει συνεχώς έδαφος στοχεύει η κυβέρνηση με εγκύκλιο στην οποία επιχειρεί αλλαγές στις άδειες μετατάξεων δίνοντας και πιστοποιητικά επιμόρφωσης σε αποφοίτους λυκείου για να γίνονται προϊστάμενοι.

Με ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου 4590/2019, η υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου φέρνει αλλαγές - προεκλογικά «δώρα» στο δημόσιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, η εφαρµοστική εγκύκλιος μεταξύ άλλων δίνει μπόνους επιμόρφωσης σε υπαλλήλους αποφοίτους λυκείου, αυξάνει τους δικαιούχους και τις μέρες γονεϊκής άδειας και επιτρέπει περισσότερες αποσπάσεις – μετατάξεις για λόγους υγείας.

Αναλυτικότερα

- Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας:  Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας θα λαμβάνουν οι απόφοιτοι Λυκείου, παρακολουθώντας εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα. Αφορά περίπου 100.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο οι οποίοι και θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης.

- Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου τριών µηνών: Προβλέπεται άδεια τριών μηνών όχι μόνο στους φυσικούς αλλά και στους θετούς ή ανάδοχους γονείς, καθώς και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί μπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.

- Αύξηση της άδειας για εξετάσεις σε 14 ημέρες μέρες: Όταν ένας υπάλληλος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να λαμβάνει άδεια εξετάσεων, οι οποίες αυξήθηκαν σε 14 ημέρες του αριθμού των εργάσιμων ημερών κατ΄έτος. Δικαίωμα σε αυτό έχουν και οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- Αποσπάσεις και μετατάξεις για λόγους υγείας: Η εγκύκλιος προβλέπει απόσταση ή μετάταξη υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας όχι μόνον του ίδιου η της οικογένειάς του, αλλά και προσώπου που συμβιώνει με αυτόν.

- Άδεια για ασθένεια παιδιών σε επτά εργάσιμες: Αυξάνονται οι ημέρες άδειας σε περίπτωση ασθένειας παιδιού. Πλέον οι ημέρες είναι επτά κατ’ έτος για για τρίτεκνους υπαλλήλους, οκτώ μέρες για μονογονεϊκές οικογένειες και δέκα για πολυτέκνους.

- Απόσπαση βάσει συμφώνου συμβίωσης: Το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να να χρησιμοποιηθεί για απόσπαση υπαλλήλου ώστε να υπηρετήσει στην ίδια περιοχή με τον/την σύντροφό του. Αυτό μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για συζύγους.  Σε περίπτωση που ο συμβίων ή σύζυγος είναι υπάλληλος ορισμένου χρόνου, τότε και η απόσπαση του συντρόφου του δε θα υπερβαίνει αυτό τον χρόνο. 

- Κάλυψη οργανικών θέσεων μέσω κινητικότητας: Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να συμμετέχουν στην κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω της κινητικότητας, εάν δεν υπάρχουν ανάλογα αιτήματα μόνιμων υπαλλήλων ή οι αιτούντες δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

- Μεταπτυχιακά ανεξαρτήτως ηλικίας: Καταργείται το όριο ηλικίας των 45 ετών για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

- Ειδική διάταξη πρόσληψης για κωφούς και τρίτεκνους: Άτομα με βαρηκοΐα ή κώφωση και αφού έχουν αναπηρία από 50% και άνω προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός αν η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν.

- Αυτεπάγγελτος έλεγχος για πιθανό κώλυµα διορισµού: Η εγκύκλιος προβλέπει αυτεπάγγελτο έλεγχο από την υπηρεσία για πιθανό κώλυμα διορισμού. Ως τέτοιο ορίζεται η απόλυση από το Δημόσιο λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης η λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη 19/06/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα