Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ: Ποσό 102,2 εκατ. ευρώ πιστώνεται σήμερα σε επιπλέον 7.302 δικαιούχους

Ποσό 102,2 εκατ. ευρώ πιστώνεται σήμερα σε επιπλέον 7.302 δικαιούχους

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.302 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 102,2 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 80.929, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 690,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι πληρωμές του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα συνεχιστούν όταν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων χορήγησης της ενίσχυσης.