8ος χρόνος, ημέρα 2397η
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Πώς υποβάλλονται τα παράπονα καταναλωτών για θέματα ενέργειας

Πώς υποβάλλονται τα παράπονα καταναλωτών για θέματα ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ενδυναμώνει τους καταναλωτές δημιουργώντας την πλατφόρμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Καταναλωτών MyRAE: https://my.rae.gr

Η ΡΑΕ καλεί τους Καταναλωτές, εφεξής, να υποβάλουν τυχόν παράπονά τους για Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, αποκλειστικά μέσω της Πλατφόρμας MyRAE: https://my.rae.gr

Με αυτόν τον τρόπο, η ΡΑΕ εκσυγχρονίζει την επικοινωνία με τους καταναλωτές καθώς η διεκπεραίωση των παραπόνων των καταναλωτών γίνεται πιο γρήγορη και ουσιαστική.

Έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση υποβολής παραπόνων στο [email protected], στο οποίο έχουν συσσωρευτεί περίπου 1.400 παράπονα.

Επειδή, η επεξεργασία των παραπόνων μέσω e-mail δεν είναι αυτοματοποιημένη, με στόχο την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών καθώς και την ουσιαστική εποπτεία των παραπόνων, η Αρχή από σήμερα θα δέχεται Παράπονα αποκλειστικά στο https://my.rae.gr/, ενώ όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλλει Παράπονα μέσω του [email protected], θα δέχονται/δεχθούν email για χρήση της Πλατφόρμας MyRAE.