7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων: Πώς κινητοποιεί επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην πράσινη ενέργεια

Πώς κινητοποιεί επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην πράσινη ενέργεια

Επενδύσεις ύψους άνω του 1 δις. ευρώ κινητοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) μέσω του προγράμματος Greek Green Funds, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ήδη συστάθηκε το πρώτο «πράσινο fund» στη χώρα μας, το European Sustainable Investments Fund (Εu.S.I.F.).

Το Eu.S.I.F. είναι το πρώτο πράσινο fund με αρχικό κεφάλαιο 50 εκ.ευρώ στο οποίο συμμετέχει η ΕΑΤΕ, ενώ αναμένεται τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέλθουν σε 70 εκατ.ευρώ. Έως σήμερα έχουν συσταθεί με τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ, τα επενδυτικά σχήματα Marathon II, Tec Stories και Forth Tech με εστίαση στην τεχνολογία, τα BGW, New Energy Partners και NGIF που επενδύουν μέσω μετατρέψιμων ομολογιών και το Greek Brands με στόχευση ελληνικές εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί η σύσταση δύο νέων επενδυτικών ταμείων με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 180 εκατ. ευρώ, ενώ έντονο ενδιαφέρον σημειώνεται και για το νέο πρόγραμμα Accelerate TT για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Πώς πρόκειται όμως να διοχετευθούν αυτά τα κεφάλαια;

Η ΕΑΤΕ διαχειρίζεται δημόσια κεφάλαια, σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω συμμετοχής σε funds. Το πρόγραμμα των 400 εκατ.ευρώ, με την ονομασία Greek Green Funds, απευθύνεται σε υποψήφιους διαχειριστές που σκοπεύουν να συστήσουν επενδυτικά ταμεία με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία με τη σειρά τους θα επενδύουν στην Ελλάδα.

Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στην κυκλική οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ανακύκλωση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα θα υλοποιούνται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μέσω συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω μετατρέψιμων ομολογιών σε νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή εταιρείες ειδικού σκοπού που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο πράσινο fund Eu.S.I.F, διαχειριστής του είναι η κατά 100% θυγατρική της Sirec Energy S.A., των Διονύση Αλυσανδράτου, Ευάγγελου Μπάρδη και Λεωνίδα Βέργου. Η διαχειριστική ομάδα έχει μακρά εμπειρία σε επενδύσεις Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Private Equity), στη διοίκηση μεγάλων και σύνθετων κατασκευαστικών έργων, καθώς και σε επενδύσεις στο χώρο της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, λύσεων εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικής αειφορίας. Αυτό ακριβώς είναι και το επενδυτικό αντικείμενο του Eu.S.I.F.

Κατά την τελευταία 3ετία, η Sirec Energy έχει ωριμάσει πλειάδα έργων εξοικονόμησης ενέργειας (εφαρμογές smart city), υποδομής ηλεκτροκίνησης, ανακύκλωσης (απορριμμάτων, μπαταριών) και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά).

Το Eu.S.I.F. θα επενδύει κατά μέσο όρο € 3-7 εκατ. ανά έργο, ενώ, με τη μόχλευση δανεισμού, θα μπορεί να υλοποιήσει έργα συνολικού ύψους άνω των €200 εκατ.