8ος χρόνος, ημέρα 2401η
Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής

Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής
Φωτογραφία Αρχείου

Χθες υποβλήθηκαν τρεις φάκελοι συμμετοχής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής» στο πλαίσιο της Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προεπιλογή των συμμετεχόντων.

Τα τρία σχήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
  2. ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ & ΤΕΡΝΑ ΑΕ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και ο διαγωνισμός να περάσει στη Β’ Φάση.

Περιγραφή έργου

Η Σύμβαση Σύμπραξης θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού.

Οφέλη έργου

  1. Η κατασκευή των αναγκαίων έργων για τη διασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής
  2. Η πρόληψη και η έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών
  3. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ΕΥΣ
  4. Ο εξορθολογισμός του κόστους και η βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης της λειτουργίας του ΕΥΣ
  5. Η βελτίωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Διάρκεια σύμβασης έργου και προϋπολογισμός

Η συνολική συμβατική διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε είκοσι έτη. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την περίοδο λειτουργίας του ανέρχεται στα 235 εκ. ευρώ σε καθαρή παρούσα αξία.