Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Την απόφασή των μελών της για την παράταση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τονίζοντας παράλληλα πως οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν προσηλωμένες στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών:

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, προσηλωμένες στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές,  αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση, και να  χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση,  οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις,  ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΕΤ της 17ης και 19ης Μαρτίου 2020.  Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.