ΓΔ: 895,59 1,83 (0,20 %)

Τζίρος: 16,53 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2000η
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

ΓΔ: 895,59 1,83 (0,20 %)

Τζίρος: 16,53 εκατ. €   RT

Παράταση μέτρων για την πανδημία μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Παράταση μέτρων για την πανδημία μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊου δημοσιοποίησε η κυβέρνηση. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, περιλαμβάνει την δυνατότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία (τουριστικές, αεροπορικές κ.λπ.) να θέτουν σε αναστολή εργασίας το προσωπικό τους κατά του μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επίσης με την ΠΝΠ  διευρύνεται η χρονική διάρκεια του προγράμματος «Συνεργασία».

Με βάση τις διατάξεις της νέας ΠΝΠ, το ΕΚΑΒ μπορεί να προχωρεί και για τους επόμενους 4 μήνες με διαδικασίες εξπρές σε προμήθειες οι οποίες σχετίζονται με την λειτουργία του στόλου των οχημάτων του (ανταλλακτικά, ιατροτεχνικό εξοπλισμό κ.λπ.).

Ακόμη κατά 4 μήνες παρατείνονται και οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού στον ΕΟΔΥ, που έληξαν το διάστημα από 1ης Ιουλίου και εντεύθεν. Το ίδιο ισχυει για το προσωπικό στις δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Επίσης το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) ή που προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Το ιατρικό προσωπικό που αφορά σε ιδιώτες ιατροί (παθολόγοι, γενικοί ιατροί, ωτορινολαρυγγολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, γενικοί χειρουργοί, γυναικολόγοι-μαιευτήρες και ακτινολόγοι ή ιατροί με εξειδίκευση στις ΜΕΘ,) που απασχολούνταν λόγω πανδημίας στις μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται να συνεχίσουν την συνεργασία τους με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή τους ορίζεται σε 2.000 ευρώ.

Η έκδοση αδειών δημιουργίας χώρων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Τέλος, μεταξύ των μέτρων εξουσιοδοτείται ο υπουργός Παιδείας για να αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.