7ος χρόνος, ημέρα 2061η
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Τροπολογία: Παράταση έξι μηνών στους δασικούς χάρτες για υποβολή αντιρρήσεων

Παράταση έξι μηνών στους δασικούς χάρτες για υποβολή αντιρρήσεων

Την παράταση κατά έξι μήνες στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που θα αναρτηθούν έως και τέλος του 2021, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη φαρμακευτική κάνναβη.

Η εν λόγω παράταση επεκτείνεται για 20 επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα η διαμένουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθωμένες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο».

Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των διορθώσεων που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, οι οποίες υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους δασικούς χάρτες.