7ος χρόνος, ημέρα 2188η
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Πάμε να κερδίσουμε το στοίχημα του νέου ΕΣΠΑ

Πάμε να κερδίσουμε το στοίχημα του νέου ΕΣΠΑ
Shutterstock

Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος μέλος, του οποίου το ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβε την έγκριση της Κομισιόν. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μόλις εγκριθούν αναλυτικά και τα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα, κάτι που πρόκειται να γίνει πολύ σύντομα, αμέσως μετά το καλοκαίρι θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ.

Επομένως τα πρώτα κονδύλια του νέου προγράμματος θα αρχίσουν να εισρέουν στην οικονομία από τον Οκτώβριο και μετά. Οι πόροι που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα προκειμένου να καλύψει μέρος από το επενδυτικό κενό, αυτό που έχει μεγεθυνθεί κατά τη δεκαετή κρίση, θα αρχίσουν να χρηματοδοτούν την οικονομία ήδη από το φθινόπωρο.

Συνολικά, το νέο ΕΣΠΑ σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα έξι χρόνια θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία, μαζί με τα εθνικά κεφάλαια, πόροι 26,2 δισ ευρώ. Αν προσθέσουμε σε αυτά και τα 18 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων, τα 13 δισ. ευρώ δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, συγκεντρώνονται σχεδόν 77 δισ. ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Τώρα το βάρος μας στρέφεται σε αυτήν ακριβώς την επόμενη ημέρα. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν την Ανταγωνιστικότητα (3,885 δισ), το Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (4,16 δισ0, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (943 εκατ ευρώ), το Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή (3,6 δισ), τις Μεταφορές (2,2 δισ), τη Πολιτική Προστασία (714 εκατ), την Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων (504 εκατ), τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (1,629 δισ), την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (455 εκατ).

Επικεντρωνόμαστε τώρα στην έναρξη υλοποίησης των πρώτων έργων, στην ικανότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τις ενισχύσεις και τα δάνεια, στον ρόλο των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος με εγκεκριμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2021-27».

Τα παραπάνω είναι απόρροια της σωστής και σκληρής δουλειάς, της καλής συνεργασίας με την Επιτροπή, του γεγονότος ότι μιλάμε τη «γλώσσα» τους. Τώρα το βλέμμα μας στρέφεται στην επόμενη ημέρα που όμως εδράζεται σε έναν ακριβή κυβερνητικό σχεδιασμό, ικανό να μας οδηγήσει στην ανάταξη της οικονομίας και στην ανάταση της κοινωνίας.

Η βέλτιστη παραγωγική αξιοποίηση και η στοχευμένη διοχέτευση των κοινοτικών κεφαλαίων από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, στη βάση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου μας, θα μεταμορφώσουν τη χώρα και την ελληνική οικονομία, θα συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου και θα σημάνουν την Ελλάδα του αύριο, της ασφάλειας και της ευημερίας αλλά και της ανθεκτικότητας.

Ανεξάρτητα από το ύψος της φετινής ανάπτυξης, υπάρχει μπροστά ένα σχέδιο, καλά χρηματοδοτημένο.

*Ο Γιάννης Τσακίρης είναι υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων