ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1995η
Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

«Παγώνουν» οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έως τον Νοέμβριο

«Παγώνουν» οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έως τον Νοέμβριο

Μέχρι τις 31 Νοεμβρίου αναστέλλονται όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων  σε αιγιαλούς και παραλίες για δημόσιες και δημοτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, αναβάλουν συνεχώς την υλοποίησή τους, ενώ δεν επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης -τακτοποίησης των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ αναφέρει τα εξής: «Αναστέλλεται μέχρι την 31η.10.2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα  και το  υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών».

Βάσει του σκεπτικού που αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της έκδοσης ή αυτών που πρόκειται να εκδοθούν προς εκτέλεση, πρωτόκολλα κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 δεν έχει καταστεί δυνατή ή έχει καθυστερήσει η νομιμοποίηση/τακτοποίηση των εν λόγω έργων, με αποτέλεσμα να επίκεινται οι εκτελέσεις των πρωτοκόλλων στο άμεσο μέλλον.

Σημειώνεται ακόμα ότι σε συνθήκες κανονικότητας θα υπήρχε η δυνατότητα ομαλής διοικητικής διαχείρισης των έργων που εντάσσονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση, σε περίπτωση δε εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής η νέα κατάσταση θα καταστεί πλέον μη αναστρέψιμη, δίχως να υπάρχει υπαιτιότητα και κατά παράβαση των αρχών της επιείκειας και της χρηστής διοίκησης.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά χρήστες των έργων που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, όπως ναυτικούς ομίλους, αλιείς, ξενοδοχεία και καταστήματα.