Π. Μυλωνάς: Στο 7,5% η ύφεση – Στα 10 δισ. οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης

Π. Μυλωνάς: Στο 7,5% η ύφεση – Στα 10 δισ. οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ τοποθέτησε στο 7,5% την ύφεση του 2020 και εκτίμησε ότι μετά τις ενέργειες μείωσης κόστους από τις επιχειρήσεις, οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης διαμορφώνονται σε 10 δισ. ευρώ και θα καλυφθούν από κρατικά προγράμματα και τραπεζικές χορηγήσεις. 

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μυλωνάς, αναφερόμενος στην επίδραση της πανδημίας στον επιχειρηματικό τομέα και στις ανάγκες χρηματοδότησης των εταιριών, τόνισε πως οι επιπτώσεις εξαρτώνται από το μέγεθος της ύφεσης, ενώ σημείωσε πως παρά την εκτίμηση για συρρίκνωση της τάξης του 7,5%, υπάρχουν απτά σημάδια βελτίωσης του κλίματος, με μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αρχικά οικονομική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ, το παραπάνω σενάριο είναι συμβατό με μία πτώση του τζίρου κατά -20% για όλο το 2020, η οποία θα αντισταθμιστεί από τις επιχειρήσεις με μείωση του κόστους και συγκεκριμένα:

- του μεταβλητού κόστους κατά 18% ή 27 δισ.

- του σταθερού κόστους, όπως για παράδειγμα στα ενοίκια

- του εργατικού κόστους, αλλά με σημαντική στήριξη από κρατικά προγράμματα ύψους 5.3 δισ. (για εργασία) το οποίο θα αντισταθμίσει σχεδόν πλήρως τη μείωση των αποδοχών

- της διευκόλυνσης στις τραπεζικές υποχρεώσεις

- της αναστολής φόρων ύψους 1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, μετά από όλες αυτές τις ενέργειες μένουν ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης ύψους περίπου 10 δισ., οι οποίες θα καλυφθούν σε μεγάλο μέρος από τα ήδη υφιστάμενα κρατικά προγράμματα (ΤΕΠΙΧ, εγγυοδοτικό σύνολο 9 δισ. - ΤΕΠΙΧ 2 δις, εγγυοδοτικό 7 δισ.), ενώ οι τράπεζες θα καλύψουν τα υπόλοιπα κυρίως μέσω χρήσης ήδη εγκεκριμένων ορίων κεφαλαίων κίνησης.

«Άρα θεωρώ ότι το χρηματοδοτικό κενό που θα δημιουργηθεί θα κλείσει οπότε και η επίπτωση στην οικονομία θα ισορροπήσει. Η κάθε τράπεζα έχει κίνητρο να στηρίξει τους βιώσιμους πελάτες της ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύντομες και απότομες ανάγκες τους για ρευστότητα», υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον τρόπο που η έλευση του κορονοϊού θα αλλάξει το λειτουργικό μοντέλο των τραπεζών και θα επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο κ. Μυλωνάς τόνισε πως η πανδημία επιταχύνει μια αλλαγή που ερχόταν.

«Οι απλές συναλλαγές θα φύγουν από τη φυσική επαφή με τον πελάτη και θα μεταφερθούν σε ηλεκτρονικά μέσα. Μια τάση που αφορά τις τράπεζες και ενδεχομένως και άλλους κλάδους. Παράλληλα θα δούμε πιο ευέλικτες μορφές εργασίας και αυτοματοποίηση διαδικασιών back office. Όποιος τρέξει και κάνει τις αλλαγές πιο γρήγορα θα είναι επιχειρηματικά ο νικητής και όποιος δεν τα καταφέρει θα υποστεί τις συνέπειες, όπως η μείωση μεριδίου αγοράς ή μια εξαγορά ή συγχώνευση», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.