Ορφανοτροφείο «Μέλισσα»: Μια ζεστή αγκαλιά

Ορφανοτροφείο «Μέλισσα»: Μια ζεστή αγκαλιά

Η «ΜΕΛΙΣΣΑ» λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1921. Σήμερα ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου αποτελεί το μόνο φορέα προνοιακού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο κατά ένα μέρος από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που απευθύνεται σε κορίτσια ηλικίας από 4 έως 18 ετών που παραπέμπονται από τους Εισαγγελείς Ανηλίκων και τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες προκειμένου να προστατευθούν αμέσως και κατεπειγόντως από ενέργειες κακοποίησης, εγκατάλειψης και παραμέλησης από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αυτή τη στιγμή στη στέγη φιλοξενούνται 24 παιδιά στα οποία παρέχεται οικογενειακή φροντίδα και αγάπη. Παράλληλα κάθε παιδί έχει εξατομικευμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην επούλωση των ψυχικών τραυμάτων που υπέστη λόγω της παραμέλησης, στην αναπτέρωση του ηθικού του, στην ανάπτυξη ταλέντων και κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο μετά την ενηλικίωσή του.

Τα κορίτσια που ενηλικιώνονται,στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική τους ένταξη, φιλοξενούνται για ένα διάστημα, σε διαμέρισμα το οποίο τους παραχωρεί το Σωματείο. Επιπλέον στηρίζονται οικονομικά από το Σωματείο ενώ παράλληλα εποπτεύονται από Κοινωνική Λειτουργό. Σήμερα, υποστηρίζονται 6 ενήλικα κορίτσια.

Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από την ακίνητη περιουσία του Σωματείου, από μικρή χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και από χορηγίες και δωρεές που όμως δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Μέλισσα και την ενίσχυση του έργου της: Κλήση από σταθερό του ΟΤΕ στο 901 11 160 160 για την οικονομική ενίσχυση της Στέγης. €3,68/κλήση (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΟΤΕ Γραμμή βοήθειας: 801 11 16 500

Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»
Χαρ. Τρικούπη 2, 55236, Πανόραμα, Τηλ. 2310-341965, Fax 2310-343872
e-mail: [email protected]
www.stegimelissa.gr