Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% τον Ιούνιο

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% τον Ιούνιο

Τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, τον τουρισμό και στην εστίαση και θα πληρώσουν μειωμένο ενοίκιο σε ποσοστό 40% τον Ιούνιο καθορίζει με απόφαση του η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση προβλέπεται ότι απαλλάσσεται «ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020».