Οι διοικητικοί δικαστές καταθέτουν το 50% των μισθών τους για δύο μήνες

Οι διοικητικοί δικαστές καταθέτουν το 50% των μισθών τους για δύο μήνες

Η Γενική Επιτροπεία Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αποφάσισε όλοι οι διοικητικοί δικαστές να καταθέσουν το μισό του μισθού τους για δύο μήνες στον ειδικό λογαριασμό που υπάρχει προς ενίσχυση του ΕΣΥ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID 19.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έχει ως εξής:

«Αριθμός απόφασης 1/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ της Ολομέλειας των Δικαστικών Λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Στην Αθήνα, σήμερα στις 2 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00,

η Ολομέλεια των Δικαστικών Λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αποτελούμενη από τους: 1) Δημήτριο Κωστάκη, γενικό επίτροπο, 2) Ιωάννη Συμεωνίδη, επίτροπο, 3) Παναγιώτα Τσατσάνη-Αντιπάτη, αντεπίτροπο και 4) Παρασκευή Καρκατζού, αντεπίτροπο, συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του γενικού επιτρόπου, στο γραφείο της (209), στο επί της οδού Λ. Ριανκούρ αριθ. 85 κτίριο του δικαστικού μεγάρου των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών (Λ. Ριανκούρ αριθ. 85-87), με την παρουσία του εκτελούντος χρέη γραμματέως Αθανασίου Κοντού, προϊστάμενου Διεύθυνσης της Γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας, και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να καταβάλουν όλα τα μέλη της, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, στον ειδικό λογαριασμό του υπουργείου Υγείας, το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ