ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο

Συγκεκριμένα ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από την έκδοση εντόκων διάρκειας 26 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,05%, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. 

Πιο αναλυτικά, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,064 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,70 φορές, σε σχέση με υπερκάλυψη κατά 2,23 φορές στην δημοπρασία του Ιανουαρίου.

Τέλος, σημειώνεται πως έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

ΟΔΔΗΧ