Ν.Κεραμέως: Νέο επίπεδο τεχνικής εκπαίδευσης 2ετούς διάρκειας για αποφοίτους Γυμνασίου- Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Νέο επίπεδο τεχνικής εκπαίδευσης 2ετούς διάρκειας για αποφοίτους Γυμνασίου- Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Tην εισαγωγή ενός νέου επιπέδου εκπαίδευσης διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα αφορά στους αποφοίτους Γυμνασίου και θα εστιάζει σε τεχνικά επαγγέλματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Πιο αναλυτικά, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως υποστήριξε αρχικά ότι μέχρι στιγμής επικρατεί ένα «άναρχο τοπίο» σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την οποία επιλέγει μόλις το 28% των μαθητών -με το 72% να ακολουθεί τα ΓΕΛ.

«Σε άλλες χώρες τα ποσοστά κυμαίνονται από 50% έως και 70%, όπως στη Φινλανδία» σημείωσε η υπουργός Παιδείας, εξηγώντας ότι με το νομοσχέδιο η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μετατρέπεται «από λύσης ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή για πολλούς και εργαλείο για την οικονομική ανάταξη της χώρας».

Το επίπεδο 3, οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ), που σήμερα δεν υφίστανται, έχουν την εξής θέση στο ισχύον σύστημα των βαθμίδων εκπαίδευσης:

Ποιους αφορά το επίπεδο 3

Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, πλέον εισάγεται ένας ενιαίος σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την ανίχνευση αναγκών στην αγορά εργασίας.

Για παράδειγμα, προσέθεσε, «στις Κυκλάδες θα εντοπίζονται τουριστικά επαγγέλματα όπου υπάρχουν ελλείψεις ή στη δυτική Μακεδονία, μετά την απολιγνιτοποίηση, θα υπάρχει στόχευση στον τομέα ενέργειας».

Το επίπεδο 3 θα αφορά τους αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου), θα είναι διετούς διάρκειας και θα εστιάζει σε επαγγέλματα τεχνιτών, ενώ σα βαθμίδα θα είναι ένα «κλικ» πίσω από τα ΕΠΑΛ. Σε ερώτηση για τα επαγγελματικά πεδία που «ανοίγουν», το υπουργείο Παιδείας επισήμανε ότι ήδη υπάρχουν αιτήματα για «καλοπληρωμένες θέσεις» εξειδικευμένων τεχνιτών στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, για τεχνίτες μαρμάρου και ειδικότητες τοπικού χαρακτήρα, όπως οι καραβομαραγκοί.

Παρά ταύτα, οι ειδικότητες θα «χτίζονται» πάνω στις ανάγκες κάθε περιοχής και περιόδου. Σχολές ΕΕΚ θα μπορούν επίσης να δημιουργούνται και από άλλους φορείς, πέραν του υπ. Παιδείας, όπως το υπουργείο Πολιτισμού.

Κεντρική στόχευση της μεταρρύθμισης είναι η ΕΕΚ, από λύση ανάγκης για τους λίγους ή τους πιο αδύναμους, να καταστεί συνειδητή επιλογή για τους πολλούς και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προσφέροντας στους νέους μας εναλλακτικές, ουσιαστικές επιλογές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση διαρθρώνεται σε 3 βασικούς άξονες:

Άξονας 1: Ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΕΚ και ΔΒΜ. Για πρώτη φορά, με διακριτά επίπεδα προσόντων, προς αποφυγή επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται ένα Εθνικό Σύστημα ΕΕΚ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Άξονας 2: Η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ΕΕΚ και ΔΒΜ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, για την ανίχνευση των οποίων καίριο ρόλο θα διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, τόσο σε Κεντρικό/Κλαδικό, όσο και σε Περιφερειακό Επίπεδο (νέο σύστημα θεσμικής διακυβέρνησης).

Άξονας 3: Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, σε επίπεδο (α) δομών, (β) διαδικασιών, (γ) προγραμμάτων σπουδών και (δ) πιστοποίησης.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση