7ος χρόνος, ημέρα 2152η
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα πρόστιμα 29.300 ευρώ για παράνομο εμπόριο σε 215 ελέγχους

Νέα πρόστιμα 29.300 ευρώ για παράνομο εμπόριο σε 215 ελέγχους

Νέα πρόστιμα 29.300 ευρώ επεβλήθησαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, που ανακοινώνουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.

Ειδικότερα:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 28.03.2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 215 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις που αφορούσαν το παράνομο εμπόριο.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Πελοπόννησο και Αττική.

3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 29.300 €, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017) και του ν.4446/16 που αφορά στη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).