Ναι, τα data είναι τo νέο «πετρέλαιο»

Ναι, τα data είναι τo νέο «πετρέλαιο»

Όταν ο Βρετανός μαθηματικός Κλάιβ Χάμπι εξέφρασε για πρώτη φορά, το 2006, την άποψη ότι «τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο», λίγοι κατάλαβαν τι ακριβώς εννοούσε. Πλέον βρισκόμαστε στην εποχή όπου η σημασία των data είναι κατανοητή από όλους. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων που παράγουμε, ξεχωρίζει τους νικητές από τους χαμένους, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μάλιστα, οδηγεί στη δημιουργία νέων δεδομένων, πιο ντελικάτων από τα αρχικά, που με τη σειρά τους δημιουργούν πρόσθετη αξία.

Έτσι, τα data αναδεικνύονται σε υπερπολύτιμο πόρο που κινεί ό,τι παραμένει «ζωντανό» από τον ιστό της παγκόσμιας οικονομίας εν μέσω γενικευμένου lockdown. Το γεγονός αυτός αποδεικνύει έκθεση της IDC, σύμφωνα με την οποία περισσότερα από 59 zettabytes δεδομένων θα δημιουργηθούν, θα καταγραφούν, θα αντιγραφούν και θα καταναλωθούν το 2020.

Η ανάλυση της IDC (Global DataSphere Forecast) επισημαίνει ότι η υγειονομική κρίση προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των εργαζόμενων που δουλεύουν από το σπίτι, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε σε απότομη άνοδο της χρήσης εργαλείων online επικοινωνίας, όπως το βίντεο. Πρακτικά, η IDC περιγράφει μια συνθήκη κατά την οποία τα data έχουν αποκτήσει βαρύτητα πόρου λειτουργίας της οικονομίας, όπως αντίστοιχα πόρος είναι και το πετρέλαιο.

Η τάση αυτή θα συνεχιστεί αδιάκοπα και έτσι ο όγκος δεδομένων που θα δημιουργηθεί τα επόμενα τρία χρόνια, εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος από τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Επιπλέον, τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραχθούν περισσότερα από τριπλάσια δεδομένα, από όσα παρήχθησαν τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Ένας κόσμος που στις φλέβες του θα ρέει άφθονη πληροφορία, με άλλα λόγια.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα παράμετρος της ανάλυσης είναι ο λόγος των πρωτότυπων δεδομένων που δημιουργήθηκαν και καταγράφηκαν προς τα αναπαραγόμενα δεδομένα τα οποία αντιγράφηκαν και καταναλώθηκαν. Ο λόγος αυτός ανέρχεται σε 1 προς 9 και μέχρι το 2024 η IDC αναμένει ότι θα είναι 1/10. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι ενώ η πανδημία του κορονοϊού επιβράδυνε τη δημιουργία νέων, αυθεντικών δεδομένων, η αυξημένη κατανάλωση αντιγραφών τροφοδότησε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του συνολικού όγκου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέχρι το 2024, τα δεδομένα ψυχαγωγίας θα αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού όγκου, ωστόσο τα λεγόμενα «δεδομένα παραγωγικότητας» θα ανέρχονται στο 29%, ποσοστό που αναδεικνύει και το ρόλο των data σε ό,τι αφορά την εργασία. Σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της IDC, η συμμετοχή των καταναλωτών στην παγκόσμια παραγωγή δεδομένων αντιστοιχεί στο 50%, αλλά υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 4% τα επόμενα πέντε χρόνια.