Ν. Μηταράκης: Μηδενική μόνιμη παραμονή σε δομές νησιών έως το 2021

Ν. Μηταράκης: Μηδενική μόνιμη παραμονή σε δομές νησιών έως το 2021

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να μην παραμένουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες σε δομές στα νησιά εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης.

«Δεσμευόμαστε για μηδενική μόνιμη παραμονή σε δομές στα νησιά. Στόχος μας είναι το 2021 οι νέες δομές να είναι σχεδόν άδειες, χάρη και στην ενισχυμένη φύλαξη των συνόρων», τόνισε ο Υπουργός ενώ ανέλυσε τα χαρακτηριστικά των δομών.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα ΚΥΤ θα περιλαμβάνουν:

1. Χώρο διαμονής Μονογονεϊκών Οικογενειών – Χώρο Υπηρεσιών Διοίκησης Μονογονεϊκών Οικογενειών

2. Χώρο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (φωτισμός, κλιματισμός, υδροδότηση, πυρόσβεση, αποχέτευση, όμβρια).

3. Διαθέσιμο χώρο για μελλοντική εκμετάλλευση, όπου προσωρινά μπορούν να τοποθετηθούν σκηνές έως την ολοκλήρωση της κατασκευής της Δομής ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος καραντίνας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών.

4. Χώρο Υπηρεσιών Διοίκησης Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Χώρο Διαμονής Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

5. Χώρο Κοινόχρηστων Δραστηριοτήτων και χώρο αθλοπαιδιών

6. Χώρο Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο

7. Χώρο Parking

8. Χώρο Υπηρεσιών Διοίκησης Φιλοξενίας.

9. ΠΡΟΚΕΚΑ.

10. Χώρο Υπηρεσιών Διοίκησης ΠΡΟΚΕΚΑ.

Επίσης, όλες οι δομές θα περιβάλλονται εξωτερικά από διπλή περίφραξη ενώ οι χώροι διαμονής θα διαθέτουν φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα και πλευρικά τοιχώματα από ενιαία μορφή θερμομονωτικών πάνελ π̟ολυουρεθάνης. Παράλληλα, η αναλογία ατόμων/ τυπικών χώρων διαμονής θα είναι κατ’ ελάχιστον 4m2 μικτού εμβαδού/άτομο.

Σε ότι αφορά την τοποθεσία που θα δημιουργηθούν οι νέες δομές στη στη Σάμο, η δομή θα αναπτυχθεί στη θέση «Ζερβού», σε έκταση περίπου 200 στρ. και υφίσταται ήδη όμορη έκταση 45 στρεμμάτων, όπου κατασκευάζεται δομή από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Η δομή θα έχει δυναμικότητα 1.800 θέσεων και η συνολική δυναμικότητα, συμπεριλαμβανομένων των 1.200 θέσεων της δομής που κατασκευάζεται από τον Δ.Ο.Μ., θα είναι 3.000 θέσεων.

Στη Κω, η δομή θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Μεσοβούνι», του Δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ. Σε όμορη έκταση εντός του «Στρατοπέδου Καπετάν Λαζαρή» (96 στρ.), όπου υφίσταται ΚΥΤ. Το νέο Κ.Υ.Τ. θα έχει δυναμικότητα 2.000 θέσεων και συνολική δυναμικότητα 3.290, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης δομής.

Στη Λέρο, η δομή θα αναπτυχθεί στη θέση «Όρμος Λακκί» του Δήμου Λέρου, σε έκταση περίπου 63 στρ., θα έχει συνολική δυναμικότητα 1.860 θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 860 θέσεων της υφιστάμενης δομής η οποία και θα κλείσει.