Ν. Δένδιας: Συναίνεση Ευρωπαίων για άρση περιορισμών σε χώρες με λίγα κρούσματα

Ν. Δένδιας: Συναίνεση Ευρωπαίων για άρση περιορισμών σε χώρες με λίγα κρούσματα

Η Ελλάδα, ως άμεσα ενδιαφερόμενη για την επανεκκίνηση του τουρισμού χώρα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, εφαρμόζει απαρεγκλίτως συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία όλων όσων διαμένουν ή επισκέπτονται τη χώρα και να εξασφαλίσει τη μη διασπορά του ιού, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών σε γραπτή δήλωσή του μετά τη τηλεδιάσκεψη με τους ευρωπαίους ομολόγους του για την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Συζητήσαμε σήμερα για το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις για την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή θα ληφθούν για την ασφαλή λειτουργία του κλάδου των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς και τους μηχανισμούς που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση ενός νέου κύματος κρουσμάτων του ιού covid-19, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, υπήρξε συναίνεση στο ότι θα πρέπει, βασιζόμενοι στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13η Μαΐου 2020, να υπάρξει άρση των περιορισμών μετακίνησης από και προς χώρες που εμφανίζουν χαμηλό αριθμό κρουσμάτων του ιού covid-19, και να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού στις τουριστικές περιοχές.

«Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα», κατέληξε.