Ν. Δένδιας: Αίρουμε σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα τους περιορισμούς για επισκέπτες από την Ιταλία