Ν. Χαρδαλιάς: Σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε τα υφιστάμενα μέτρα και όχι να πάρουμε νέα